Human capital & corporate risk

Beschikking Werkhervattingskas 2022

Het is weer zo ver! Vanaf 24 november 2021 is de Belastingdienst begonnen met het versturen van de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor het nieuwe belastingjaar aan grote en middelgrote werkgevers.

Het is weer zo ver! Vanaf 24 november 2021 is de Belastingdienst begonnen met het versturen van de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor het nieuwe belastingjaar aan grote en middelgrote werkgevers.

De Whk beschikking; wat is dat ook al weer?

De Whk beschikking wordt jaarlijks afgegeven door de Belastingdienst en vermeldt de gedifferentieerde WGA- en Ziektewet premies die grote en middelgrote werkgevers via de loonheffingen afdragen. Deze premies worden individueel vastgesteld en zijn onder andere afhankelijk van de gemiddelde loonsom en de toebedeelde uitkeringslasten (WGA en Ziektewet). In onze Kort & Bondig van eerder dit jaar stonden wij uitgebreid stil bij de systematiek en invloed van de rekenfactoren.

Belastingdienst: ‘Check de beschikking!’

De Belastingdienst roept werkgevers op om de gegevens op de beschikking te controleren. Het vaststellen van de premie is geen sinecure, omdat het afhankelijk is van een groot aantal variabelen. In de praktijk worden nog wel eens fouten gemaakt die in het nadeel van de werkgever kunnen zijn.

Als werkgever moet u vooral letten op het volgende:

  • Is de premie juist berekend?
  • Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  • Zijn de uitkeringslasten terecht aan de organisatie toegerekend?
  • Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
  • Zijn fusies en overnames goed verwerkt?
  • Wordt de juiste sectorcode toegepast?

Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat u als werkgever meer gegevens nodig heeft. U kunt een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij uw belastingkantoor. Het adres staat op de Whk beschikking. U ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de berekening van de gedifferentieerde premie, maakt u schriftelijk bezwaar. Dit bezwaarschrift moet de Belastingdienst binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking ontvangen.

In afwachting van de instroomgegevens kunt u binnen de termijn van 6 weken een voorlopig bezwaarschrift indienen. Na het indienen van het voorlopig bezwaarschrift vult u het bezwaar aan met de benodigde informatie.

Kleine werkgever

Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling ‘gedifferentieerde premie Whk’. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken. Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast. Deze sectorale premies staan in de Staatscourant en zijn gepubliceerd door het UWV.

 

Advies Kröller Boom: besteed de controle uit!

Gezien het specifieke karakter van de geadviseerde controle en de eventuele vervolgacties, adviseert Kröller Boom om de controle van de Whk beschikking uit te besteden aan een gespecialiseerde onafhankelijke partij. De eerste stap is een quick scan waaruit blijkt of er nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Kröller Boom kan deze quick scan kosteloos voor u uitvoeren. Het resultaat is een rapport waaruit blijkt of de premie juist is berekend en welke vervolgacties uitgevoerd moeten worden, inclusief een kosten/baten analyse. Ook geven wij een eerste indicatie van het WGA- of Ziektewet eigen risicodragerschap als alternatief voor het publiek verzekeren van de WGA en/of Ziektewet.

Stap 1: stuur de Whk beschikking naar Kröller Boom

Het begint dus allemaal met het toesturen van de Whk beschikking. Als u deze naar onze specialisten toestuurt, ontvangt u een kosteloze rapportage en eventueel een plan van aanpak voor het vervolgonderzoek. Het geheel wordt uiteraard van een toelichting voorzien.

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met onze specialisten.

Met een integrale aanpak uw verzuimlasten terugbrengen

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

Lees verder