Human capital & corporate risk

Compensatie Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Je zou het in alle coronahectiek bijna vergeten maar sinds 1 april jl. is het mogelijk om als werkgever gebruik te maken van de Compensatieregeling Transitievergoeding.
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte.


Dit artikel is geplaatst door Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®