Human capital & corporate risk
Internationale dochterondernemingen

Grenzeloos ondernemen

Risicomanagement houdt niet op bij de grenzen. Hoe zijn de risico’s afgedekt bij uw dochterondernemingen in het buitenland? Welke kosten zijn daarmee gemoeid en voldoen ze wel aan de lokale wet- en regelgeving en belastingregels?

unisonSteadfast: internationale kennis op lokaal niveau

Het is niet eenvoudig om goed overzicht te houden op de lokale verzekeringsprogramma’s van dochterondernemingen in het buitenland. Er blijken vaak onnodig hoge kosten te worden gemaakt, doordat er onvoldoende mogelijkheden zijn om de processen centraal aan te sturen. In het geval van forse schade bij een buitenlandse deelneming kunnen daar nog onvoorziene, aanzienlijke kosten bij komen door ‘verkeerde’ geldstromen.

Internationaal risicomanagement

Bij internationale vraagstukken vult Kröller Boom de rol van coördinator in. Door onze diepgaande kennis van de (inter)nationale markten en de laatste ontwikkelingen komen we in veel gevallen tot substantiële kostenreducties en krachtig risicomanagement. Wilt u meer inzicht in uw internationale risicomanagement? Wij laten u graag zien hoe u de controle krijgt over uw buitenlandse deelnemingen en handelt conform alle lokale en internationale wet- en regelgeving.

 

Onze specialisten maken een analyse van uw huidige masterprogramma, de situatie en wensen. Wij zorgen dat het masterprogramma conform Nederlands recht wordt uitgevoerd. U ontvangt een voorstel voor een internationale structuur en een overkoepelende risicostrategie, inclusief de (wettelijk verplichte) verzekeringen.

Kröller Boom is onafhankelijk adviseur op het gebied van Corporate Risk en Human Capital.

Ons team van ervaren specialisten kijkt daarbij ook met u mee over de grenzen. Om deze ambitie overal ter wereld invulling te kunnen geven, zijn wij aangesloten bij unisonSteadfast; een wereldwijd netwerk van middelgrote assurantiemakelaars die snel schakelen, effectief zijn en kunnen werken tegen een lage kostenstructuur. Door de directe betrokkenheid leveren zij maatwerk dat aansluit op de wensen en behoeften van de klant. unisonSteadfast onderscheidt zichzelf van andere grote insurance brokers door de grote betrokkenheid van de partners.

230 onafhankelijke assurantiemakelaars, vertegenwoordigd in ruim 120 landen


Niek Post. Commercieel Directeur