Human capital & corporate risk

De collectieve zorgverzekering in 2020

Het zal u niet zijn ontgaan dat de maximale collectiviteitskorting op de Basisverzekering in 2020 zal worden gehalveerd van 10% naar 5%. Voor de meeste werknemers zal dit een verlaging van de korting betekenen. Tezamen met de doorgevoerde premieverhogingen betekent dit per saldo een premieverhoging voor de meeste werknemers.
Minister Bruins heeft nu aangekondigd dat de zorgverzekeraars nog één kans krijgen schoon schip te maken.


Dit artikel is geplaatst door Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®

Heeft u grip op de financiële stromen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

Lees verder