Human capital & corporate risk

Deel 1 ‘Mens en gedrag’

We gaan met @goewanwiecherink, gedragsconsultant uit het @Northwave behaviour & resilience team, in op het thema mens en gedrag en dan in het bijzonder het ontwerpen, implementeren en beheren van gedragsonderwerpen om de security awareness structureel te borgen.
Deel 1 ‘Mens en gedrag’


Dit artikel is geplaatst door Shirvan Loetawan. Claims Manager

Wij veranderen risico in groei

Bedrijfscontinuïteit, zowel in juridisch, financieel als materieel opzicht, is essentieel voor groei. Maar de risico’s zijn voor elke organisatie anders. Kröller Boom verschaft u inzicht in de echte risico's voor uw organisatie en ontwikkelt oplossingen om deze af te dekken en beheersbaar te maken.

Lees verder