Human capital & corporate risk

Einde van de collectiviteitskorting op de basisverzekering; een vloek of een zegen?

Nadat vorig jaar de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering al is verlaagd van 10% naar 5% heeft Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) aangekondigd een eind te willen maken aan de collectiviteitskortingen op de basisverzekering. Voor afschaffing moet de wet worden aangepast. Naar verwachting zal de afschaffing van de collectiviteitskorting op zijn vroegst op 1 januari 2023 effectief worden.

De belangrijkste reden is dat de collectiviteitskorting vooral wordt gebruikt als commercieel instrument in plaats van als middel om zorginhoudelijke afspraken te maken. Dit is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Zo erg is het niet dat de collectiviteitskorting verdwijnt

Vele collectieve regelingen die er tot voor kort waren zoals die van de Postcodeloterij, de HEMA of de Albert Heijn waren Kröller Boom altijd al een doorn in het oog. Dit soort gelegenheidscollectiviteiten, die alleen maar bestonden om een maximaal aantal verzekerden ‘binnen te halen, waren een groot obstakel voor het goed laten functioneren van werkgeverscollectiviteiten. Van werkgeverscollectiviteiten werd matig gebruik gemaakt omdat de individuele werknemer via een gelegenheidscollectiviteit vaak een betere deal kon sluiten dan via de werkgever. Zonder gevulde collectiviteit, geen zorginhoudelijke afspraken met de verzekeraar en zodoende geen instrument voor de werkgever om de zorgverzekering in te zetten om de bedrijfsgezondheid te bevorderen.

Uit onderzoek van het Ministerie is daarnaast gebleken dat de collectieve kortingen vaak een sigaar uit eigen doos zijn van verzekerden: de premie wordt eerst verhoogd en vervolgens krijgt een bepaalde groep verzekerden dit terug alsof het een korting is. Zo erg is het dus niet dat de collectiviteitskorting verdwijnt.

Collectieve zorgverzekering blijft bestaan

Het verdwijnen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering betekent echter niet dat werkgeverscollectiviteiten zullen verdwijnen. Sterker nog: onze verwachting is dat deze belangrijker gaan worden als onderdeel van het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid van de organisatie. Het is evident dat in een tijd van vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en langer doorwerken vitaliteit en gezondheid van groot belang zijn voor zowel werkgever als werknemer. Dat is  precies het speelveld van zorgverzekeraars die hier graag (collectieve) afspraken over willen maken met werkgevers. Uiteindelijk heeft immers iedereen hetzelfde belang: Gezond werken, gezond met pensioen!

Collectieve zorgverzekering belangrijk instrument voor werkgevers

Door de aankondiging van de Minister wordt het belang van de collectieve zorgverzekering alleen maar groter. In onze visie is de (collectieve)zorgverzekering namelijk een onmisbaar element om te komen tot optimale en duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Enkele voorbeelden van diensten van zorgverzekeraars die werkgevers kunnen inzetten en die een directe invloed hebben op de inzetbaarheid van de werknemers:

  • Wachtlijstbemiddeling – werknemers kunnen een noodzakelijke medische behandeling eerder ondergaan;
  • Providerboog – werkgevers maken gebruik van gecontracteerde providers voor arbeidsgerelateerde zorg;
  • Data-analyse – zorgverzekeraars geven inzicht in zorgconsumptie, werkgever kan analyseren waar de eventuele ‘pijn’ zit in de organisatie (alleen collectiviteiten vanaf 30 verzekerden);
  • Preventieve zorg – zorgverzekeraars bieden preventieprogramma’s (BRAVO, griepprik);
  • Ontdubbeling zorgkosten – medische kosten gemaakt in het kader van re-integratie kunnen worden geclaimd op de verzekering van de werknemer;
  • Advies en consultancy – zorgverzekeraars bieden kennis en ervaring aan om de bedrijfsgezondheid te vergroten.
  • etc.

Werkgevers en verzekeraars kunnen gezamenlijk dus een hele mooie bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Het is dan ook logisch om zorginhoudelijke afspraken te maken met zorgverzekeraars om de bedrijfsgezondheid te vergroten. Kröller Boom noemt dit ‘Corporate Wellness’.

Zaak dus om nu al in actie te komen. Heeft u een collectieve zorgverzekering voor uw werknemers? Hoe ziet die er uit? Biedt de zorgverzekeraar arbeidsgerelateerde zorg? Zijn er zorginhoudelijke afspraken gemaakt? Draagt de collectieve zorgverzekering bij aan het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid van de organisatie? Kröller Boom kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Neem hiervoor contact op met onze specialisten van de afdeling Corporate Wellness.