Human capital & corporate risk

Financiering van arbeidsgerelateerde kosten. Heeft u al afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar?

De aanbieding voor zorgverzekering voor 2019 is binnen! Ook dit jaar stijgen de premies als gevolg van de stijgende zorgkosten. De politiek buigt zich over de vraag over hoe de zorgkosten in de toekomst financierbaar blijven.
Minister Bruins en voormalig Minister Schippers lijken klaar te zijn met de collectieve zorgverzekeringsmarkt en noemen het fenomeen “een sigaar uit eigen doos”.

Zij heeft geconcludeerd dat de 51.000 collectiviteiten de oorzaak zijn van de ondoorzichtigheid in de markt. De maatregelen liegen er niet om: halvering van de maximale korting van 10% en mogelijke afschaffing van collectieve zorgverzekeringen dreigt als de markt er niet in slaagt de collectieve zorgverzekeringsmarkt te laten functioneren zoals het is bedoeld, namelijk groepen slim zorg in te laten kopen waardoor de kosten en de premie laag blijven. Zorgverzekeraars die de collectieve markt serieus nemen zijn daarom extra gemotiveerd om hierover afspraken te maken met werkgevers.

Collectieve zorgverzekering: Sigaar uit eigen doos?

De afgelopen jaren zijn er allerlei onderzoeken geweest naar het functioneren van de geliberaliseerde zorgmarkt. Een belangrijke conclusie uit deze onderzoeken was dat de verzekeringsmarkt verre van transparant is, mede als gevolg van de enorme hoeveelheid collectieve regelingen die er zijn. Hierdoor zijn zorgverzekeringen lastig te vergelijken waardoor de bereidheid om ze met elkaar te vergelijken erg laag is.

Een andere belangrijke conclusie was dat de collectieve zorgverzekeringsmarkt zijn doel volstrekt voorbij schiet. Het initiële doel van collectieve verzekeringen was namelijk dat homogene groepen verzekerden (bijvoorbeeld werknemers), door het vormen van een collectief, goedkopere zorg zouden kunnen inkopen. In de praktijk is de collectieve zorgverzekering niets meer en niets minder dan een commercieel middel gebleken om te dure verzekeringen te verkopen. Minister Bruins noemt de collectieve zorgverzekering dan ook “een sigaar uit eigen doos”. Voormalig Minister Schippers heeft in 2016 al vraagtekens gezet bij het functioneren van collectieve zorgverzekeringen. Haar constatering: “Tweederde van de 51.000 collectieven biedt niets bijzonders en is gelijk aan de standaardpolis. Alleen met een ander strikje eromheen. Dat is niet transparant en maakt vergelijken heel lastig.”

Maximale korting wordt gehalveerd!

Minister Bruins heeft al aangekondigd dat door het disfunctioneren van de collectieve verzekeringsmarkt de maximale collectiviteitskorting op de Basisverzekering wordt gehalveerd van 10% naar 5% in 2020. De vraag is nu of dit een voorbode is van volledige afschaffing van de collectieve zorgverzekering?

Zoals de politiek vaak doet, laat het weeffouten in systemen door marktpartijen zelf oplossen. Zo ook in het geval van het disfunctioneren van de collectieve zorgverzekeringsmarkt. Het Ministerie heeft de marktpartijen de opdracht gegeven om de collectieve zorgverzekeringsmarkt te laten doen waarvoor het bedoeld is, namelijk het slimmer inkopen van zorg waardoor te kosten worden verlaagd. Alleen dit rechtvaardigt een lagere premie en uiteindelijk dus lagere kosten voor de verzekeringnemer.

Wat moeten werkgevers hier nu mee?

De consequentie van het bovenstaande is dat werkgevers en zorgverzekeraars nu dus afspraken moeten maken over inkoop van zorg om de collectiviteitskorting te kunnen blijven rechtvaardigen. Op zich is het niet nieuw. Er zijn ook genoeg collectieve regelingen waar dit soort afspraken al lang gelden. Werkgevers, werknemers en zorgverzekeraars hebben daar baat bij.

De vraag die wij aan u voorleggen is of uw organisatie al afspraken heeft gemaakt met de collectieve zorgverzekeraar over het slim inkopen van (arbeidsgerelateerde) zorg. Een belangrijke vraag om bij stil te staan de komende periode omdat dit een aantal belangrijke onderdelen van uw organisatie raakt:

Gevolgen voor uw medewerkers

Allereerst natuurlijk de kern van uw organisatie, het menselijk kapitaal. Arbeidsgerelateerde zorg draagt er toe bij dat uw mensen gezond en vitaal blijven. Daarnaast is een goede collectieve zorgverzekering een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het verdwijnen van de collectiviteitskorting raakt de medewerkers direct in de beurs.

Gevolgen voor de organisatie

Wanneer de zorgverzekeraar bijdraagt aan de inzetbaarheid binnen uw organisatie dan worden kostenbesparingen gerealiseerd. Met andere woorden: de bijdrage van de zorgverzekeraar zorgt voor een kostenbesparing, een voordeel voor uw organisatie en de medewerkers.

Kröller Boom biedt u graag de ondersteuning die u nodig heeft om afspraken te maken met uw zorgverzekeraar. Wij inventariseren samen met u de behoefte die er in uw organisatie is. Om vervolgens te onderzoeken welke zorgverzekeraar onder welke condities kan bijdragen in de vorm van slimmere inkoop.

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met Kröller Boom.

 

Bronnen:

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/28/bruins-schroeft-korting-collectieve-zorgverzekering-terug-a1608230

https://www.amweb.nl/schade/nieuws/2016/12/schippers-dreigt-met-verbod-op-collectieve-zorgverzekeringen-10190241

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/28/minister-bruno-bruins-verbetert-transparantie-zorgverzekeringen


Dit artikel is geplaatst door Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®

Heeft u grip op de financiële stromen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

Lees verder