Human capital & corporate risk
Corporate Wellness

Met een integrale aanpak uw verzuimlasten terugbrengen

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

De traditionele aanpak van verzuim met tal van interne en externe stakeholders is niet alleen uiterst complex qua organisatie, maar is ook veelal niet effectief. Dit vraagt een enorme inspanning in tijd en geld van HR en dat kan volgens ons anders. Kröller Boom biedt een totaaloplossing aan voor de gehele periode van 12 jaar die u als werkgever verantwoordelijk bent voor het inkomen van uw zieke medewerkers. U besteedt hierbij alle mogelijke werkzaamheden rondom verzuim aan ons uit.

Eén integrale aanpak belicht
vanuit verschillende invalshoeken

Met behulp van slimme tools, automatiseren wij het gehele proces en bieden wij u volledig inzicht in alle data omtrent verzuim en de kosten ervan. Hiermee kunt u zich met uw team richten op het strategische HR beleid en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Financiering

 • Mogelijkheden voor loondoorbetaling bij ziekte
 • Advies bij het maken van keuzes: Publiek of privaat, eigen beheer of (deels) herverzekeren en premiebetaling door werkgever of medewerker
 • Benchmark op de verzekerbare arbeidsvoorwaarden
 • Cofinanciering door bijvoorbeeld verzekeraars

Casebeheer

 • Periodieke verzuimanalyse en adviezen
 • Coördinatie met interne en externe stakeholders
 • Opstellen verzuimbeleid en -protocollen
 • Bijdragen aan uitvoering verzuimbeleid
 • Individuele begeleiding in complexe dossiers

Uitvoering Wet- en Regelgeving

 • Geautomatiseerd proces met slimme tools
 • Integratie van tools in uw personeelssysteem
 • Wetgeving: SV, WIA, Ziektewet en Poortwachter
 • Kennis, inzicht, procesondersteuning en rapportages
 • Risicobeheersing door het uitsluiten van fouten
Voordelen voor uw organisatie

Met data, analyses en heldere rapportages kunnen wij een relevante bijdrage leveren aan de HR Strategie van uw organisatie en proactief advies geven op actuele HR thema’s. Onze integrale aanpak levert u directe voordelen op voor uw costs, control en compliance.

Costs

 • Lagere verzuimkosten
 • Administratieve lastenverlichting
 • Risicoreductie: minimale kans op fouten
 • Verzekeringen tegen goede condities
 • Subsidies waar uw organisatie recht op heeft

Control

 • Duidelijke rapportages en analyses
 • Beter inzicht in en meer grip op verzuim
 • Beter inzicht in financiële gevolgen
 • Meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid

Compliance

 • Alle HR- en verzuimdata in één systeem
 • Eén helder verzuimbeleid
 • Voldoen aan alle sociale zekerheid regelgeving
 • Inclusief privacy wetgeving
 • Poortwachter garantie
De eerste stap naar een integrale aanpak

De eerste stap naar onze integrale aanpak is een business case van de huidige verzuimaanpak van uw organisatie en de daarbij behorende kosten. De business case bestaat uit 2 fasen: een quick scan en een vervolganalyse.

Vrijblijvende quick scan

Vraag vandaag nog de vrijblijvende quick scan aan bij onze Corporate Wellness specialisten. Met slechts enkele kerngegevens over uw organisatie voeren wij de quick scan uit. Hiermee:

 • Geven wij inzicht in de huidige verzuimaanpak met bijbehorende kosten en resultaten
 • Benchmarken wij de huidige verzuimaanpak met vergelijkbare organisaties
 • Berekenen wij de te verwachten positieve resultaten voor u bij een transitie naar onze integrale aanpak

Deze organisaties gingen u voor

Wij worden in ons werk gewaardeerd om onze kennis van de complexe wet- en regelgeving aangaande sociale zekerheid, betrokkenheid bij onze relaties, onze bijdrage aan de financiële resultaten en transparante werkwijze. Wij gaan regelmatig in gesprek met onze relaties om onze samenwerking te evalueren en te versterken en relevante ontwikkelingen te delen.

Direct een afspraak maken?
Laat u terugbellen