Human capital & corporate risk
Corporate Wellness

Heeft u grip op de financiële stromen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

De sociale zekerheid in Nederland is complex. Wat moet door de werkgever worden geregeld? En wat moeten werknemers zelf regelen? De eisen op het gebied van werknemerscommunicatie nemen verder toe. Als werkgever loopt u aansprakelijkheidsrisico’s bij het onjuist inregelen van (tussentijds gewijzigde) toezeggingen. Gebrek aan controle door uzelf of uw verzekeraar kan leiden tot onvoorziene kosten.

 • Een zieke werknemer kan u 12 jaar financieel achtervolgen, ook bij een tijdelijk contract.
 • Een 100% arbeidsongeschikte werknemer met een modaal inkomen kost u circa €650.000.
 • Verzuim met alle bijkomende kosten gaat zowel HR als Finance aan.
 • Vaak ontbreekt het aan materiedeskundigheid.
 • Onvolledige dossieropbouw leidt tot loonsancties door het UWV.
 • Veel organisaties missen subsidie- of cofinancieringsmogelijkheden.
 • Het ontbreekt vaak aan een duidelijk beeld van de stakeholders en de kosten op verzuimdossiers.

Kröller Boom bespaart gemiddeld 1% procent op uw loonsom

Bij een loonsom van € 20 miljoen is gemiddeld 1% te besparen als 75% onder controle is; bij een winstmarge van 5% is dat gemiddeld € 4 miljoen gemiste omzet. Met een kosteloze quickscan geven wij inzicht in mogelijke besparingen en een eerste advies.

Contractmanagement van verzekerbare arbeidsvoorwaarden is een specialisme.

Onze Registercasemanagers houden de regie over stakeholders zoals verzekeraars, UWV, Belastingdienst, arbodienst en bedrijfsarts. Ze regisseren een optimaal procesverloop van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid binnen de gestelde wettelijke kaders, geven u grip op uw schadelastbeheersing en besparen tijd en geld. Wij leveren een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen:

 • Optimale invulling van de zorgplicht én rechtspositie binnen het sociale zekerheidsstelsel.
 • Kritische blik op regres-loonschade, optimale benutting van subsidies en premiekortingen en cofinanciering met risicodragers.
 • Optimaal proces en zekerheid voor de werknemer voor inkomensrisico’s bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Corporate Wellness bij Kröller Boom

Inventarisatie, analyse en advies

 • Verzuimanalyse
 • Beleidsadvisering
 • Risicofinanciering en subsidies aantrekken

Casemanagement

 • Toebedeelde UWV-kosten
 • Beroeps- en bewaarprocedure
 • Regres loonschade

Beheer en controle

 • Verzuimaanpak
 • Marktonderzoek
 • Sociale verzekeringspremies
Direct een afspraak met een van onze specialisten?
Laat u terugbellen


Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®