Human capital & corporate risk

Pensioen als instrument van ‘Duurzame inzetbaarheid’

Pensioen wordt gezien als een belangrijke oudedagsvoorziening. En dat is het ook. Het is één van de laatste mogelijkheden om op fiscaal-financieel aantrekkelijke wijze vermogen op te bouwen voor later. En dan uiteraard niet te vergeten het nut van het verzekeren van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. En zolang de AOW steeds verder weg komt te liggen, is het een noodzakelijk onderdeel van het oudedagsinkomen.

We kunnen lang discussiëren of ‘pensioen’ een leuk of minder leuk onderwerp is. We zijn het er met z’n allen over eens dat ‘pensioen’ zonder twijfel wel een actueel onderwerp is.

Er is veel discussie over ‘zware beroepen’. Volgens het recente ‘Pensioenakkoord’ krijgen de ‘zware beroepsbeoefenaren’ de mogelijkheid om vervroegd te pensioneren. Is dit hetzelfde als het eerder ontvangen van de ‘AOW-uitkering’? Neen. De overheid bepaalt de ‘AOW-leeftijd’, daar kan niet naar eigen inzicht in worden geschoven. Door de koppeling van de ‘AOW-leeftijd’ in 2024 aan de levensverwachting is het niet moeilijk te voorspellen dat deze ‘rap’ zal doorstijgen naar hoger leeftijden dan 67 jaar.

Voor vervroegde pensionering moeten de ‘zware beroepersbeoefenaren’ hun heil zien te vinden in de 2epijler: het ‘werkgever/ werknemer-domein’. Daar zal ook de financiering van dit ‘vroegpensioen’ gevonden moeten worden. En dat impliceert dat de werkgever en de werknemer elkaar zullen moeten vinden in een lastenverdeling. We zijn benieuwd naar dit rekenwerk, maar zijn sceptisch over het uiteindelijke bonnetje en de verdeling van de lasten.

De financiële support van de overheid moet worden gevonden in het fiscaal aftrekbaar stellen van de lasten, zowel voor de werkgever als de werknemer en het, onder voorwaarden, niet in rekening brengen van de ‘RVU-boete’.

De regelgeving voor ‘zware beroepsbeoefenaren’ zaI de komende tijd verder uitgewerkt gaan worden. Gelet op het aantal betrokken ‘stakeholders’ (wetgever, werkgever, werknemer, bonden) kan dit zomaar enige tijd gaan duren. Betekent dit afwachten? Nee, wat ons betreft niet.

In onze perceptie is pensioen inderdaad een belangrijke oudedagsvoorziening, maar óók een belangrijk instrument binnen het vraagstuk van ‘Duurzame inzetbaarheid’.

De wetgever laat steeds meer ruimte voor bijsparen. De (aanhoudende) lage rentstand noodzaakt eenvoudigweg tot meer inleg. Zeker bij pensioenregelingen van het type ‘beschikbare premie’ is het logisch om bijspaarruimte aan te bieden via de zogenaamde ‘Marktrentestaffel’. De beschikbare premiepercentages op basis van een ‘Marktrentestaffel’ zijn veelal fors hoger dan de beschikbare premiepercentages van de ‘eigen’ beschikbare premiestaffel. Meer inleg impliceert meer waarde-creatie op de eigen pensioenrekening. Een hogere waarde biedt de mogelijkheid van vervroegde pensionering. Maar denk bijvoorbeeld ook aan ‘parttime werken/ parttime pensionering’. Steeds meer pensioenregelingen bieden deze mogelijkheid; steeds meer pensioenuitvoerders tonen bereidheid om mee te denken én doen. En daarmee is pensioen een mooi instrument dat uitstekend ingezet kan worden binnen het vraagstuk van ‘Duurzame inzetbaarheid’. En dan niet beperkt tot louter de ‘zware beroepsbeoefenaren’.

Het op deze manier succesvol inzetten van pensioen vergt goede pensioencommunicatie aan de medewerkers. Maak een selectie onder uw medewerkersbestand van (bijv.) ‘45+ers’. Nodig ze uit en bespreek de mogelijkheden (fiscaal, financieel en juridisch) en benadruk de eigen verantwoordelijkheid. Challenge ‘oudere werknemers’ om écht aan de slag te gaan met het eigen dossier ‘duurzame inzetbaarheid: wat zijn de mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheden’.

Is binnen uw ‘Corporate Wellness’ uw pensioenregeling inmiddels goed gepositioneerd? Wij kijken en denken graag met u mee!


Dit artikel is geplaatst door Marcel van Pinxteren. Directeur Human Capital

Gezond werken, gezond met pensioen

Uw verzuim, verloven en personeelsmutaties hebben directe invloed op de operationele en financiële gezondheid van uw organisatie. Wij beschermen en optimaliseren uw werkkapitaal met duurzame compliance programma’s en efficiënt beheer.

Lees verder