Human capital & corporate risk

Per 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet van kracht. Heeft u het al geregeld?

Per 1 juli 2018 dienen werkgevers alles geregeld te hebben volgens de nieuwe Arbowet. Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid en inhoud van het basiscontract. De meeste bedrijven hebben wel een arbodienst geregeld, maar dat is niet voldoende.


Dit artikel is geplaatst door Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®