Human capital & corporate risk

Prinsjesdag 2019: De Koffer voor u doorgelicht

Natuurlijk, het zijn maar ‘plannen’. En ja, veel traditioneel ‘gedoe’ Hoedjes en baarden: een groot gedeelte van Nederland krijgt er niet genoeg van. Maar wat zit er nou in 'de koffer' wat u, uw organisatie en onze dienstverlening aan u raakt? We nemen het relevante gedeelte met u door.

Wat ons betreft was er een écht belangrijke boodschap: gezond werken, gezond met pensioen. In staccato wat wij met u willen delen. Let op: we zijn hierin niet limitatief. In onze opsomming sluiten we aan op de verschillende events binnen uw levenscyclus:

Wonen

 • De woningmarkt is slecht toegankelijk voor starters. Er wordt extra budget beschikbaar gesteld voor het bouwen van betaalbare woningen in schaarstegebieden.
 • De WOZ-waarde is sterk gestegen. Reden voor het kabinet om het eigen woningforfait (licht) te laten dalen: van 0,65% naar 0,60%.
 • Een daling van het aftrektarief voor de hypotheekrente was al eerder ingezet. Deze daling wordt verder gecontinueerd.
20192020202120222023
49,0%46,0%43,0%40,0%37,10%

Werken

 • Een verhoging van de algemene heffingskorting (+ € 78) én de arbeidskorting (van € 3.399 naar € 3.819 naar € 4.143).
 • De invoering van een schijf in de Werkkostenregeling: van 1,2% nu naar 1,7% tot € 400K loonsom en 1,2% bij een hogere loonsom.
 • De lastenverlichting wordt (deels) gefinancierd door een verzwaring van de lasten voor het bedrijfsleven: geen verlaging van het tarief vennootschapsbelasting en de invoering van een bronbelasting op rente- en royaltybetalingen.
 • En m.b.t. de ZZP-ers: een stapsgewijze verlaging van de ‘Zelfstandigenaftrek’ naar ca. 2/3 van het huidige bedrag. En de invoering van een minimum uurtarief (€ 16).
 • Een lastenverlichting door de introductie in 2020 van een ‘2-schijvenstelsel’ in de inkomstenbelasting i.p.v. het huidige ‘4-schijvenstelsel’, met lagere tarieven.
 1. Een basistarief voor inkomens tot € 68K bruto op jaarbasis.
 2. Een toptarief van 49,5% voor inkomens vanaf € 68K bruto op jaarbasis.
 3. De inkomensgrenzen van de (huidige) 1een 2eschijf worden de komende 2 jaar geïndexeerd; de inkomensgrens van de 3e(en 4e ) schijf wordt de komende 2 jaar bevroren en daarna weer geïndexeerd.
Inkomen
van
 
tot
Tarief
2019
 

2020

 

2021

€ 0€ 20.38436,65%37,35%37,10%
€ 20.384€ 34.30038,10%37,35%37,10%
€ 34.300€ 68.50738,10%37,35%37,10%
€ 68.507en hoger51,75%49,50%49,50%

Pensioneren

 • Door de hogere levensverwachting neemt het aantal gepensioneerden verder toe. De ‘grijze druk’ (verhouding mensen 20-65 enerzijds en 65+-ers anderzijds) zal stijgen. Ouderen zullen langer aan het arbeidsproces dienen deel te nemen. De uitdaging: duurzame inzetbaarheid door vitaal te blijven.
 • De overheid reageert hierop door het stijgen van de AOW-leeftijd te matigen: voor elk jaar extra levensverwachting, een 8 maanden latere AOW-leeftijd. En ook door ‘vroegpensioen’ deels mogelijk te maken. Dit zijn reeds bekende maatregelen, genoemd in het op 5 juni jl. verschenen pakket maatregelen i.h.k. van het zogenaamde ‘Pensioenakkoord’.
 • Óók AOW-gerechtigden profiteren mee van de verlaging van de belastingtarieven.
Inkomen

van

 

tot

Tarief

2019

 

2020

 

2021

€ 0€ 20.38418,75%19,45%19,20%
€ 20.384€ 34.30020,20%19,45%19,20%
€ 34.300€ 68.50738,10%37,35%37,10%
€ 68.507en hoger51,75%49,50%49,50%

Box 3: uw bezit

De druk om een aanpassing van het stelsel was inmiddels al onhoudbaar. De belastingheffing over een veronderstelde rente die al jaren niet meer wordt ontvangen, voelt wel heel erg slecht. En door een recente rechterlijke uitspraak is deze druk verder opgevoerd.

Reden voor het kabinet om met de Box 3-heffingssystematiek aan de slag te gaan. Het doel is om de belastingheffing te laten aansluiten op het feitelijk behaalde rendement.

Stap 1:

 • per 2020 hogere heffingsvrije grondslagen: van € 30.360 (2019) naar € 30.846 (2020);
 • per 2020 een lager belastingtarief.
2019 

van

 

tot

Tarief

 

2020 

van

 

tot

Tarief

 

€ 0€71.6500,581%€ 0€ 72.9790,55%
€ 71.650€989.7361,335%€ 72.979€ 1.005.5721,27%
€ 989.736en hoger1,680%€ 1.005.572en hoger1,60%

Stap 2:

 • Per 2022: Een verdere verlaging van de heffing door een scherpere afstelling tussen feitelijk rendement en heffing. Voor spaartegoeden tot ca. € 440K zal (in veel gevallen) geen Box 3-heffing meer verschuldigd zijn.

Ons commentaar

De voorgestelde lastenverlichting moet ertoe leiden dat we vanuit ons bruto inkomen, relatief meer netto inkomen overhouden. Da’s mooi. Maar let op: er is nog een aantal stapjes nodig om op het begrip besteedbaar inkomen uit te komen. Het besteedbaar inkomen is waar we van leven en wat we écht te besteden hebben.

Wat zijn dan die stapjes? Bijvoorbeeld:

 • De hypotheekrenteaftrek: het belastingvoordeel van de aftrek was al eerder ingezet en wordt de komende jaren voortgezet (zie hievoor).
 • Het BTW-tarief: het lage tarief dat van toepassing is op primaire consumptiegoederen gaat omhoog.

Wij zijn kritisch afwachtend of we écht wel meer gaan overhouden. We zien het rekenwerk vanuit ‘politiek Den Haag’ met belangstelling tegemoet.

Verder wordt er veelvuldig verwezen naar het ‘Pensioenakkoord’ en de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’. De WAB treedt grotendeels in 2020 in werking. Het ‘Pensioenakkoord’ moet nog worden uitgewerkt en staat gepland voor 2021/ 2022. Kortom, het worden nog roerige jaren!

Stiekem verlangen we naar dat andere ‘Koffertje’: da’s pas echte winst!

Wat kunt u als werkgever in de tussentijd doen? Geïnformeerd blijven en pro-actief aan de slag gaan en blijven met het thema ‘Gezond werken, gezond met pensioen’! In eerdere edities van onze nieuwsbrieven hebben we over dit thema geschreven. En een groot deel van onze dagelijkse werkzaamheden is aan dit thema besteed. Ookk wij leren binnen dit thema continu door. Geïnteresseerd om met elkaar te sparren? Neemt u contact op met Marcel van Pinxteren via 06-51315951 of m.vanpinxteren@krollerboom.nl.


Dit artikel is geplaatst door Marcel van Pinxteren. Directeur Human Capital