Human capital & corporate risk

Prinsjesdag is achter de rug; tijd om te praten over de collectieve zorgverzekering

De dagen worden korter, de blaadjes beginnen van de bomen te vallen en Prinsjesdag is achter de rug. Traditioneel begint dan het ‘Zorgverzekeringsseizoen’. Werkgevers hebben nog een paar maanden de tijd om de juiste keuze te maken voor wat betreft de collectieve zorgverzekering die zij haar medewerkers willen aanbieden. Belangrijk is het dus om te weten wat we de komende jaren kunnen verwachten van de zorgverzekeraars.

Dit wijzigt er in de Basisverzekering in 2022

Wat de Basisverzekering in 2022 wel of niet vergoedt, wordt bepaald door de overheid. In 2022 worden een paar behandelingen aan uw zorgverzekering toegevoegd of uitgebreid.

  • Geringe premiestijging – Voor 2022 verwacht het kabinet een gemiddelde jaarpremie van €1.509. Dat is een stijging van €31 ten opzichte van de gemiddelde zorgpremie van 2021 (die €1.478 bedraagt). De gemiddelde verwachte zorgpremie van 2022 komt daarmee op €125,75 per maand.
  • Verlenging vergoeding herstelzorg corona – Mensen die na het doormaken van Covid-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021 maar wordt verlengd tot 1 augustus 2022.
  • Vergoeding elektriciteitskosten beademingsapparaat thuis – Tegemoetkoming van elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie.
  • Vergoeding van verblijf in de nabijheid van het ziekenhuis na een CAR-T behandeling, als de patiënt verder dan 60 minuten rijden van het ziekenhuis woont. Vanwege de mogelijk ernstige bijwerkingen die kunnen optreden, waarbij het noodzakelijk is dat de patiënt snel in het expertziekenhuis is.
  • De maximale zorgtoeslag stijgt – De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishouden stijgt naar €1.323. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishouden stijgt naar €2.527.
  • Verplicht eigen risico en uw zorgverzekering – Het verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering blijft €385 in 2022.

Jaarlijks ritueel rondom bekendmaken van premie en condities

De komende periode zullen de zorgverzekeraars het jaarlijks ritueel houden voor wat betreft bekendmaking van de premie en condities van de Basis- een Aanvullende verzekeringen. Deze zijn met name afhankelijk van de verzekeringstechnische resultaten en de solvabiliteitsmarges waarover men beschikt. Individuele keuzes daargelaten lijken de aangekondigde wijzigingen geen grootschalige verschuivingen te gaan veroorzaken.

De collectieve zorgverzekering en Bedrijfsgezondheid

Hoewel er voor komend jaar geen belangrijke wijzigingen op stapel staan, gaat er de komende periode een aantal zaken drastisch veranderen. Afgelopen maand is het wetsvoorstel om de collectiviteitskorting op de Basisverzekering af te schaffen behandeld in de Tweede Kamer. De conclusie die getrokken kan worden is dat het wel heel vreemd moet lopen wil het wetsvoorstel geen doorgang vinden. Vorig jaar hebben wij in onze post onze visie op de afschaffing van de collectiviteitskorting al uitgebreid verwoord.

Met de afschaffing van de collectiviteitskorting wordt het belang van het maken van collectieve afspraken tussen werkgever en zorgverzekeraar alleen maar groter. Het is namelijk één van de weinige manieren voor de zorgverzekeraar om nog onderscheidend te zijn, haar doelgroep te bereiken én invloed uit te oefenen op de zorgconsumptie door middel van preventie.

De werkgever kan, op zijn beurt, afspraken maken met de zorgverzekeraar over het leveren van een bijdrage aan zijn Bedrijfsgezondheid. Gezonde en vitale medewerkers zijn in het belang van zowel werkgever als medewerker. En niet in de laatste plaats draagt gezondheid en vitaliteit bij aan de medewerkerstevredenheid.

Start nu met een marktonderzoek

Zorgverzekeraars zien de hierboven beschreven ontwikkelingen natuurlijk ook al lang aankomen en sorteren al voor door het aanbieden van allerlei pakketten en diensten ter bevordering van de Bedrijfsgezondheid. Jammer genoeg weet slechts een relatief kleine groep werkgevers de weg naar de zorgverzekeraar te vinden als partner, terwijl de zorgverzekeraar een belangrijke stakeholder is in dit kader. Immers, een gezonde en vitale medewerker is een gezonde en vitale verzekerde die minder zorg consumeert. Zo is het dan ook wel weer.

Ons advies aan werkgevers is en blijft dan ook: maak werk van de collectieve zorgverzekering. Weten hoe uw organisatie optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden die de collectieve zorgverzekering biedt? Neem contact op met onze specialisten!