Human capital & corporate risk
Private Equity

Wij komen tot de kern van de zaak

Kröller Boom is betrokken bij veel grote toonaangevende Private Equity deals in Nederland. Ons ervaren team is gewend aan korte deadlines. De hoge kwaliteit maakt de rapportages geschikt als informatiebron voor andere bij de transactie betrokken partijen, zoals potentiële financiers.

In alle levensfasen van een fonds dient de complete aansprakelijkheid goed te zijn afgedekt. Welke risico’s spelen en hoe zijn die verzekerd? Hoe zijn de verzekerbare arbeidsvoorwaarden opgebouwd?

Kröller Boom verzorgt voor een toonaangevend aantal Private Equity ondernemingen (vendor) due diligence-rapportages op het gebied van schadeverzekeringen, pensioenregelingen en overige employee benefits. Daarbij maakt het niet uit of het een nationale of internationale transactie betreft, zolang de (toekomstige) hoofdvestiging maar in Nederland is.

Due diligence, verzekering- en pensioenanalyse. Maximaal inzicht en pragmatische oplossingen.

Risk management

 • Beoordeling risico’s
 • Genomen maatregelen
 • Gekozen structuur
 • Gekozen eigen retentie
 • Beoordeling verzekeringsportefeuille als sluitstuk van uw risk management
 • Benchmark en advies kostenbesparende alternatieven

Warrenty & Indemnity

 • Due diligence rapportages
 • Advies over verzekeren van garantiestellingen
 • Onderhandelingen

Arbeidsvoorwaarden

 • Financiële impact voor interne organisatie
 • Doelmatigheid op de arbeidsmarkt
 • Advies kostenbesparende alternatieven
 • outsourcen voor organisatorische en financiële effectiviteit mogelijke dreigende claims bij de WIA en WGA
 • Analyse pensioengebouw en mogelijke issues bij aan- en verkoop van de onderneming
Als volledig onafhankelijke verzekeringsmakelaar kan Kröller Boom gevolg geven aan de bevindingen.

Garantieverzekering (Warranty & Indemnity)

Bij het aankoop- of verkoopproces van een bedrijf worden garantiestellingen geëist. Een Garantie- of Warranty & Indemnity verzekering biedt de mogelijkheid deze garantiestellingen af te kopen en dekt de schade als gevolg van een schending van een verzekerde garantie. Bovendien biedt de verzekering bescherming bij een management buy-out of buy-in, investeringsovereenkomst of bij het aangaan van leningen. Boven een relatief lage drempel van eigen garantie (vanaf 2% van de overnamesom) kan deze verzekering de volledige garantiestelling overnemen.

Door de nauwe contacten met investeerders en de ervaring in het bijstaan van partijen bij aan- en verkopen van bedrijven kunnen onze experts u volledig informeren over het verzekeren van garantiestellingen. Een goed due diligencerapport biedt ons een uitgangspunt om de mogelijkheden in de (internationale-) verzekeringsmarkt te onderzoeken en een scherpe premie voor u uit te onderhandelen.

Periodieke optimalisatie

Het risico op aansprakelijkheidsclaims bij een investering kan uit diverse hoeken komen. Een goede dekking is daarom essentieel voor uw bedrijfsvoering. Periodieke benchmarks en insurance scans van deelnemingen kunnen tot interessante inzichten leiden van total cost of (insurable) risk en verbetering van voorwaarden en dekking.

Onze specialisten richten zich op het verschaffen van inzicht en controle en het verbeteren van de effectiviteit en verlagen van de kosten van uw verzekeringsprogramma. Het onderzoek kan worden uitgevoerd op de totale portefeuille of delen daarvan. Tijdens het onderzoek wordt inzicht verkregen in de servicekosten (provisie of fee) binnen de bestaande portefeuille van de deelneming. Ook de pensioenregelingen worden doorgelicht en geanalyseerd.

Direct een afspraak maken?
Laat u terugbellen

Internationaal ondernemen

Kröller Boom is onafhankelijk adviseur op het gebied van Corporate Risk en Human Capital. Ons team van ervaren specialisten kijkt daarbij ook met u mee over de grenzen. Om deze ambitie overal ter wereld invulling te kunnen geven, zijn wij aangesloten bij unisonSteadfast; een wereldwijd netwerk van middelgrote assurantiemakelaars die snel schakelen, effectief zijn en kunnen werken tegen een lage kostenstructuur.


Niek Post. Commercieel Directeur