Human capital & corporate risk

Aanhoudende harde verzekeringsmarkt?

Volgens recent gepubliceerde cijfers is voor het eerst in 15 jaar tijd een signaal te herkennen van een langere periode stijging van verzekerings premies, iets wat sinds ‘9/11’, de vliegtuigramp in New York, niet meer is voor gekomen.

Vanaf het 4ekwartaal 2018 zijn de premies van verzekeringen wereldwijd zo’n 2,1% gestegen, de hoogste stijging in jaren.

Diezelfde opgaande trend is ook waarneembaar in de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt.  Een aantal doelgroepen, zoals de voeding industrie maar ook recyclingbedrijven, zijn de afgelopen twee jaar geconfronteerd met forse prijsstijgingen vanuit de brandverzekeringshoek. Verder is er minder aanbod van verzekeringscapaciteit in de transportsector en heeft De Nederlandse Bank een aantal jaar geleden gemeend in te moeten grijpen in de autoverzekeringsmarkt gelet op de zeer slechte resultaten, waarbij de resultaten voor verzekeraars nog steeds niet als florissant te bestempelen zijn.

Oorzaken van de reacties van verzekeraars zijn divers; als gevolg van strenger overheidsbeleid gaan de interne kosten omhoog, zoals op het vlak van compliance, maar ook door de verzwaring van de kredietwaardigheidseisen (Solvency II), de immense taak om het achterstallig onderhoud op het gebied van IT weg te werken, maar bovenal stijgen de prijzen door aanhoudende mindere, en in sommige sectoren zelfs slechte, technische resultaten.

Ook het jaar 2019 is wat dit laatste betreft niet goed begonnen, zo zijn er bijvoorbeeld diverse grote branden geweest die druk geven op het resultaat en zijn er bij een aantal verzekeraars inmiddels verhoogde reserveringen aangelegd als gevolg van de steeds omvangrijker wordende claims op onder andere bedrijfsschade- als ook letselclaims.

Onze verwachting is dan ook dat deze verharding verder aan zal houden en prijsstijgingen breder doorgevoerd zullen worden, zowel op de specifieke verzekeringsproducten als op diverse doelgroepen.

Wat kunt u hieraan doen?

Als ondernemer zijn er een aantal maatregelen die u kunt hanteren om een eventuele prijsstijging positief te beïnvloeden. Een van de belangrijkste manieren om dit te bewerkstelligen is u zelf de vraag te stellen, hoe ga ik om met mijn risico’s? Op welke wijze inventariseert en analyseert u of een mogelijk risico uw bedrijfsdoelstellingen belemmert of zelfs ernstig bedreigt?

Door risico-inventarisatie en analyse, oftewel riskmanagement, integraal onderdeel te maken van uw bedrijfsvoering en het op een gelijk niveau te behandelen als bijvoorbeeld crisismanagement, bent u beter in staat te anticiperen op voorziene risico’s maar ook adequater te reageren op niet voorziene risico’s.

Onze ervaring leert dat bedrijven die riskmanagement als onderdeel van hun bedrijfsfilosofie hanteren ook beter aangeschreven staan bij verzekeraars. Immers een bewuste ondernemer is een ondernemer die minder risico oplevert voor diezelfde verzekeraars.

Daarnaast is er de toetsing van de juistheid van de ingekochte verzekeringen. Is de ingekochte verzekeringsdekking nog adequaat ten opzichte van uw risicoprofiel? Is het van toepassing zijnde eigen risico nog in lijn met uw financiële risk appetite?

Sluit de huidige keuze van verzekeren aan bij de bevindingen die volgen uit de riskmanagement beschouwing en is het verstandig of wenselijk hier een aanpassing op door te voeren.

Kröller Boom assisteert en begeleidt u graag bij zowel het beoordelen van uw verzekeringen als het implementeren en/of het toetsen van een goed en efficiënt risk managementbeleid.


Dit artikel is geplaatst door Jacqueline Bolijn. Manager Corporate Risk

Wij veranderen risico in groei

Bedrijfscontinuïteit, zowel in juridisch, financieel als materieel opzicht, is essentieel voor groei. Maar de risico’s zijn voor elke organisatie anders. Kröller Boom verschaft u inzicht in de echte risico's voor uw organisatie en ontwikkelt oplossingen om deze af te dekken en beheersbaar te maken.

Lees verder