Human capital & corporate risk

UWV Rekenfactoren premie WGA en Ziektewet 2020 bekend.

Zoals ieder jaar maakt het UWV omstreeks 1 september de rekenfactoren bekend voor het komend jaar. Deze rekenfactoren zijn samen met een aantal individuele kerngetallen bepalend voor de hoogte van de WGA- en Ziektewetpremie.

Dit jaar heeft het UWV extra gesleuteld aan de premieberekeningsmethodiek. Zo worden uitzendwerkgevers opnieuw ingedeeld qua sector. Ook is er een aantal technische wijzigingen doorgevoerd, waaronder het laten vervallen van het rekenpercentage, verlaging van de correctiefactor en verhoging van de gemiddelde premies. De uiteindelijke uitkomst: het overgrote merendeel van de werkgevers die nog publiek verzekerd is gaan een hogere premie betalen. Deze post geeft inzicht in de belangrijkste wijzigingen en consequenties.

Het complete rapport van het UWV kunt u hier downloaden.

Hoe zit het ook al weer?

De gedifferentieerde WGA- en Ziektewetpremie voor grote werkgevers (100+ medewerkers) is gebaseerd op een gemiddeld premieniveau met een toeslag of korting die bepaald wordt aan de hand van het individuele werkgeversrisico. Kleine werkgevers betalen een sectoraal vastgestelde premie en middelgrote werkgevers (10-100 medewerkers) betalen een premie die het gewogen gemiddelde is tussen de sectorpremie en het individuele risico.

Waarom is deze publicatie belangrijk?

De publicatie van het UWV is belangrijk omdat werkgevers nu kunnen bepalen wat de af te dragen WGA- en Ziektewetpremie voor het komend jaar gaat worden. De premie wordt ieder jaar vastgesteld aan de hand van o.a. de toebedeelde schadelast. Er kunnen nu grote verschillen in premie ontstaan, omdat de bandbreedte tussen de minimum premie (0,32%) en de maximum premie (5,12%) enorm groot is. Werkgevers kunnen hierdoor voor verrassingen komen te staan zodra de definitieve premie in december wordt vastgesteld.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigen risicodrager te zijn voor de WGA en/of de Ziektewet en hoeven dan geen premie meer af te dragen aan de Belastingdienst. Dit moet dan uiterlijk op 1 oktober of 1 april te worden aangevraagd om per 1 januari of 1 juli uit het publieke stelsel te treden.

Het aanvragen van het Eigenrisicodragerschap kan bij De Belastingdienst via deze link.

Wijzigingen per 1 januari 2020

Stijging van de premies voor uitzendbedrijven

De verloning van salarissen werden door veel uitzendorganisaties buiten de sector voor uitzendbedrijven (52) gedaan. Hierdoor werd er een relatief lage premie betaald omdat de sectoren van waaruit de verloning plaatsvindt veelal een lagere sectorpremie kenden. Het UWV zal deze uitzendbedrijven opnieuw indelen in de sector 52 waardoor deze organisaties een hogere premie gaan betalen. De verwachting is dat veel van deze werkgevers zullen gaan kiezen voor het eigen risicodragerschap.

Stijging van de WGA en Ziektewet premies

Het rekenpercentage dat voorheen werd gebruikt voor vaststelling van de premie komt te vervallen. In plaats hiervan wordt het gemiddelde percentage gebruikt. Het gevolg is dat de minimum en de maximum premie hoger zullen zijn.

Het gemiddelde premiepercentage zal licht stijgen van 0,75% naar 0,76% terwijl de correctiefactor zal dalen. Het UWV verwacht dat per saldo 56% van de werkgevers te maken krijgt met een stijging van de WGA premie en 41% met een daling.

Het UWV verwacht verder dat 74% van de werkgevers te maken krijgt met een stijging van de Ziektewetpremie als gevolg van een forse stijging van de rekenpremie van 0,43% naar 0,52%.

Conclusie

Het UWV heeft behoorlijk gesleuteld aan de rekenfactoren en de berekeningssystematiek. De conclusie: het merendeel van de werkgevers zal een hogere premie gaan betalen in 2020. Werkgevers die nog publiek verzekerd zijn doen er daarom goed aan om te onderzoeken wat in 2020 de premie bij het UWV gaat worden en daarnaast het alternatief (eigenrisico dragen) te overwegen.

Ook werkgevers die reeds eigen risicodrager zijn doen er verstandig aan om kritisch te kijken naar de huidige situatie en het eventuele verlengingsvoorstel dat de private verzekeraar stuurt. Een benchmark met andere private partijen en het UWV is zeker verstandig.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de specialisten van Kröller Boom.


Dit artikel is geplaatst door Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®

Heeft u grip op de financiële stromen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

Lees verder