Human capital & corporate risk

Vroegpensioen: het mag weer! (maar tijdelijk)

Het Pensioenakkoord houdt ons allen behoorlijk bezig en omvat ook de Vroegpensioenregeling; een opvallend en tegelijk actueel onderwerp. De regeling biedt u als werkgever de mogelijkheid om met uw werknemers afspraken te maken over vervroegde pensionering, zonder fiscale boete.

Uitgangssituatie

Het Pensioenakkoord houdt ons allen behoorlijk bezig. Veel aandacht gaat uit naar de wijze waarop bestaande pensioenregelingen aan het nieuwe wetgevingskader aangepast dienen te worden. Onder meer via onze blogs houden wij u geïnformeerd. Bij veel van onze relaties worden de voorbereidingen voor het Project Pensioenakkoord: de impact op ons pensioengebouw getroffen of zijn wij inmiddels met het eerste rekenwerk gestart.

Echter het Pensioenakkoord omvat ook andere pensioenonderwerpen, waaronder de zogenaamde Vroegpensioenregeling; een opvallend en tegelijk actueel onderwerp. De regeling biedt u als werkgever de mogelijkheid om met uw werknemers afspraken te maken over vervroegde pensionering, zonder fiscale boete.

Wij merken nu al dat niet alleen werkgevers, maar ook werknemers enthousiast reageren op de Vroegpensioenregeling. Wij helpen inmiddels meerdere werkgevers op weg met de voorbereidende werkzaamheden. In deze blog informeren wij u over de belangrijkste uitgangspunten van de Vroegpensioenregeling.

Stapje terug in de tijd

Het is alweer 15 jaar geleden dat VUT- en prépensioenregelingen werden afgeschaft. Met de afschaffing van vroegpensioenregelingen wilde de overheid de arbeidsparticipatie van oudere werknemers vergroten. Aan de afschaffing van vroegpensioenregelingen is vorm gegeven via de zogenaamde RVU-boete (RVU: Regeling Vervroegd Uittreden). Regelingen met het oogmerk om oudere werknemers te laten afvloeien leiden aan de kant van de werkgever tot extra belastingheffing gelijk aan 52% over de door de betrokken werkgever aan de werknemer betaalde vergoeding. De RVU-boete is een eindheffing, waarbij de werkgever zelf verantwoordelijk is voor het doen van aangifte; een en ander op straffe van een extra boete.

Vraagstuk Duurzame Inzetbaarheid is en blijft actueel

Het afschaffen van vroegpensioenregelingen betekent uiteraard niet dat het vraagstuk Duurzame Inzetbaarheid niet meer relevant is. Sterker nog, het is een bijzonder actueel onderwerp en zal niet meer van de HR agenda verdwijnen. Uitgaande van een aanhoudende stijgende levensverwachting, schuift de AOW-gerechtigde leeftijd ook verder op. En aangezien het bereiken van de AOW-leeftijd voor veel werknemers het eindpunt is van de werkzame periode, zullen veel mensen langer moeten doorwerken. Oók als de fysieke en/of mentale inzetbaarheid een discussiepunt is geworden.
Het Pensioenakkoord en ‘Duurzame Inzetbaarheid’

Politiek Den Haag onderkent dit uiteraard ook en besteedt binnen het Pensioenakkoord expliciet aandacht aan dit vraagstuk. Concreet: per 1 januari 2021 is het weer mogelijk om vroegpensioenregelingen toe te zeggen. Onder voorwaarden blijft de RVU-boete achterwege. Het is de wens van Politiek Den Haag en sociale partners om voor mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, mogelijk te maken om eerder te stoppen met werken, in combinatie met vervroegde pensionering.


Dit artikel is geplaatst door Marcel van Pinxteren. Directeur Human Capital