Human capital & corporate risk
Werkwijze

Met minder, meer resultaat halen

Wij realiseren substantiële kostenreducties, krachtig risicomanagement en gezonde arbeidsrelaties en dragen daarmee bij aan het bedrijfsresultaat van onze klanten. We kijken continu vooruit en zetten nieuwe kansen, ontwikkelingen en alternatieven pro-actief in. Onze specialisten houden een breed gezichtsveld, zien de samenhang der dingen en doen er ook iets mee.

Kröller Boom is één van de leidende assurantiemakelaars op het gebied van Corporate Risk en Human Capital voor mid-corporate bedrijven in de ICT, media, retail, groothandel, industrie en zakelijke dienstverlening.

Voor toonaangevende Private Equity ondernemingen verzorgen we (vendor) due diligence-rapportages op het gebied van schadeverzekeringen, pensioenregelingen en overige employee benefits.

Het ervaren team van Kröller Boom biedt een volledig pakket aan diensten, van inventarisatie en advies rond verzekeringsprogramma’s tot communicatie naar uw medewerkers. De adviseurs van Kröller Boom zijn analisten met een lang track-record die volledig op de hoogte zijn over de laatste ontwikkelingen in zowel de wetgeving als de markt.

Kröller Boom is in staat uw belangen onafhankelijk te behartigen op vrijwel elke plek in de wereld. Door middel van internationale samenwerking via unisonSteadfast adviseren wij u over lokale wet- en regelgeving en dragen zorg voor lokale verzekeringsbehoefte.

Onze werkgebieden

Analyse en rapportage

Vooruitzien is regeren

Wij reageren niet op veranderingen; wij anticiperen. We zien kansen om groei te ontwikkelen voor onze klanten en nieuwe risico’s te identificeren en te reduceren. Hierbij gaan we niet over één nacht ijs.

Kröller Boom beschikt over absolute top-specialisten. Wij leveren geen standaardoplossingen, maar zoeken naar optimalisatie voor elke specifieke onderneming, voor elk specifiek businessmodel.

Tenders, inkoop, implementatie en (werknemers)communicatie

Onschatbare waarde

Wij werken als een team samen in uw organisatie. We trekken alles uit de kast voor het beste resultaat, of het nu gaat om onderhandelingen, arbeidsrechten of verzekeren.

Van de implementatie van programma’s tot en met de uitvoering en het beheer dragen wij bij aan uw bedrijfsresultaat en doelstellingen. Wij verdedigen en behartigen uw belangen en zorgen ervoor dat alles correct en optimaal wordt afgehandeld en gerapporteerd.

Risico-identificatie, advisering en ontwerp van verzekeringsmodellen

Niets nieuws is ons vreemd

Wij zijn betrokken bij meer dan de helft van de grote private equity deals in Nederland. Als partner brengen wij scherp analytisch vermogen en diepgaande kennis op het gebied van risicomanagement en claims.

Door innovatieve, maatwerkoplossingen en onze up-to-date kennis van de (inter)nationale markten kunnen wij risico’s, kosten en beheer reduceren en complexe problemen vereenvoudigen.

Het werk van specialisten

Wij geloven dat een gezond kapitaal en corporate wellness uiteindelijk de beste garanties bieden om ook in de toekomst succesvol te kunnen blijven ondernemen. Wij bewijzen dat verzekeren niet alleen gaat over het afdekken van risico’s, maar ook over het mogelijk maken van groei. Een goede inventarisatie vormt de basis voor een op maat gemaakte strategie. Voor de implementatie nemen onze specialisten alle zorg uit handen: van inkoop en communicatie tot beheer en administratie.

Gecontroleerde kwaliteit

De aandelen van Kröller Boom zijn in het bezit van het management en private investeerders. Wij zijn op geen enkele manier gebonden aan één of meerdere verzekeraars, pensioenuitvoerders, banken of vermogensbeheerders en kunnen daardoor een objectief en onafhankelijk advies geven.

Kröller Boom werkt samen met alle in Nederland vergunning houdende financiële instellingen en is aangesloten bij meerdere organisaties die een hoge kwaliteitsnorm eisen, waaronder:

  • VNAB – Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs
  • FFP – Vereniging Federatie Financieel Planners
  • RMiA – Registermakelaar in Assurantiën
  • EBA – Employee Benefits Adviseurs
  • NVP – Brancheorganisatie van participatiemaatschappijen

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Kröller Boom beschikt over een vergunning van de AFM en is ingeschreven in het AFM-register. We verrichten onze werkzaamheden volgens de geldende wet- en regelgeving alsmede binnen de kaders van het beleid zoals dat door de AFM van toepassing is verklaard.

Kröller Boom staat onder toezicht van de AFM en wordt jaarlijks gescreend op de kwaliteit van de dienstverlening en financiële continuïteit. Kröller Boom voert een beheerst beloningsbeleid richting medewerkers dat erop is gericht te voorkomen dat de beloning van medewerkers leidt of kan leiden tot een onzorgvuldige behandeling van uw belangen. Het beleid en de werkzaamheden van Kröller Boom zijn gericht op een optimale bediening van de belangen van haar relaties.

Transparantie

De dienstverlening van Kröller Boom kenmerkt zich door optimale transparantie. In de situatie van consultancy-opdrachten leggen wij onze werkafspraken vast in een ‘Plan van Aanpak’ of ‘Opdrachtbevestiging’. Wij beschrijven hierin de met u overeengekomen wederzijdse activiteiten en rechten en verplichtingen, de daarbij behorende ‘timetable’ alsmede het overeengekomen verdienmodel. Na uw akkoord starten wij onze werkzaamheden op.

In de situatie waarin u het contractmanagement aan ons heeft uitbesteed werken wij met een ‘Service Overeenkomst’, waarin onze wederzijdse activiteiten en rechten en verplichtingen alsmede het overeengekomen verdienmodel staan beschreven. Belangrijk uitgangspunt van ons verdienmodel is het bieden van inzicht in onze activiteiten en de daar tegenover staande werkzaamheden.

Organisatie & Team

Wij zijn een team van top-specialisten met een lange track-record op het gebied van Corporate Risk en Human Capital. Onze ervaren mensen werken als onderdeel van uw organisatie, worden gedreven door uw uitdagingen en identificeren mogelijkheden op basis van hun kennis en ervaring in de markt.