Human capital & corporate risk
Werkwijze

Efficiency en veerkracht voor ondernemingen

In een snelveranderende markt vraagt risicomanagement om een doordachte aanpak. We analyseren en wegen alle risico-aspecten van een organisatie in samenhang en houden een blik op de toekomst. Zo dragen we bij aan de continuïteit van onze relaties en helpen weloverwogen beslissingen te nemen in het al dan niet afdekken van risico’s.

Doordacht financieel riskmanagement

Kröller Boom draagt bij aan de continuïteit van haar relaties in een tijd dat organisaties snel moeten reageren op kort-cyclische arbeidsmarkten, op mondiale veranderingen in (internationale) wet- en regelgeving en worden blootgesteld aan mondiale effecten in de supply chain.

Deze bijdrage leveren wij in de vorm van doordacht financieel risicomanagement. Dat gaat verder dan alleen het verzekeren of inrichten van preventieve maatregelen. Wij richten ons op de (financiële) gezondheid van personeel en bedrijfsvoering, beschermen de reputatie en beperken operationele risico’s.

Specialisten voor mid-corporate Nederland en Private Equity

Wij richten onze dienstverlening met name op de lokale en internationaal opererende mid-corporate bedrijven. We leveren onze maatwerk oplossingen onder andere in de financiële en zakelijke dienstverlening, industrie, retail- en groothandel, food, detachering en IT, alsmede voor Private Equity investeerders in Nederland.

Wij organiseren, realiseren en onderhouden risicomanagement. Dit doen we door de inzet van maatwerk verzekeringsoplossingen, preventieve maatregelen en het betrekken van de benodigde expertise. Wij werken op een transparante wijze, met een service-overeenkomst en duidelijke performance indicatoren.

Totaalvisie op Corporate Risk en Human Capital

Wij gaan met relaties in gesprek op basis van een totaalvisie op bedrijfsrisico’s, waarbij wij de samenhang tussen risico’s inzichtelijk maken. Door de bedrijfsstrategie goed te begrijpen kunnen we maatwerk leveren.

Ons team van louter specialisten heeft alle actuele kennis en een zeer brede ervaring in hun vakgebied. Zij bieden de benodigde persoonlijke betrokkenheid voor een succesvolle aanpak. Wij analyseren en adviseren, nemen taken uit handen, zorgen voor efficiency en creëren veerkracht voor ondernemingen.

Resultaat gericht en transparante werkwijze

Wij worden in ons werk gewaardeerd om onze kennis van de markt, de betrokkenheid bij onze klanten, onze inkoopresultaten en transparante werkwijze. Daarom gaan we regelmatig in gesprek met onze relaties om onze samenwerking te evalueren en te versterken en relevante ontwikkelingen te delen.

Verzekeren is van vroeger.
Wij hebben het over weloverwogen risicomanagement.

Strategische partnerships waar u voordeel bij heeft

Om maatwerk en slimme alternatieven te kunnen bieden, werken wij via strategische deelnemingen en partnerships samen met specialisten op verschillende vlakken. Een goede match in de persoonlijke manier van werken is daarbij een belangrijke vereiste.

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners, de grootste verzekeringsmakelaar van Scandinavië, heeft een deelname in Kröller Boom. Söderberg & Partners heeft een toonaangevende positie verworven, onder andere door innovatieve financiële analyses en advies. Via deze samenwerking profiteren wij van investeringen in tools en data en van de inkoopmarkten in de Nordics. Voordelen die wij direct doorvertalen naar onze relaties.

SRS

Strategic Risk Solutions (SRS) is een Amerikaans adviesbureau dat grote ondernemingen een alternatief biedt voor het verzekeren van grote volumes. Voor dergelijke volumes is traditioneel verzekeren minder interessant en biedt maatwerk de oplossing, zoals het rechtstreeks verzekeren bij herverzekeraars of het bouwen van een eigen of gedeelde captive. Voor de activiteiten van SRS in Nederland hebben SRS en Kröller Boom een exclusieve overeenkomst. De aanwezige kennis in de combinatie SRS en Kröller Boom werkt ook door in onze advisering van mid-corporate bedrijven.

unisonSteadfast

Voor bedrijven met dochterondernemingen in het buitenland helpt Kröller Boom om de benodigde controle te versterken conform alle lokale en internationale wet- en regelgeving. Hiervoor zijn wij aangesloten bij unisonSteadfast; een wereldwijd netwerk van middelgrote assurantiemakelaars die snel schakelen, effectief zijn en kunnen werken tegen een lage kostenstructuur. Bij internationale vraagstukken vult Kröller Boom de rol van coördinator in, zodat u hier inzicht heeft over wat er in het buitenland gebeurt.

Gecontroleerde kwaliteit

De aandelen van Kröller Boom zijn in het bezit van het management, Söderberg & Partners en private investeerders. Wij zijn op geen enkele manier gebonden aan één of meerdere verzekeraars, pensioenuitvoerders, banken of vermogensbeheerders en kunnen daardoor een objectief en onafhankelijk advies geven.

Kröller Boom werkt samen met alle in Nederland vergunning houdende financiële instellingen en is aangesloten bij meerdere organisaties die een hoge kwaliteitsnorm eisen, waaronder:

  • VNAB – Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs
  • FFP – Vereniging Federatie Financieel Planners
  • RMiA – Registermakelaar in Assurantiën
  • EBA – Employee Benefits Adviseurs
  • NVP – Brancheorganisatie van participatiemaatschappijen

Transparantie

De dienstverlening van Kröller Boom kenmerkt zich door optimale transparantie. In de situatie van consultancy-opdrachten leggen wij onze werkafspraken vast in een ‘Plan van Aanpak’ of ‘Opdrachtbevestiging’. Wij beschrijven hierin de met u overeengekomen wederzijdse activiteiten en rechten en verplichtingen, de daarbij behorende ‘timetable’ alsmede het overeengekomen verdienmodel. Na uw akkoord starten wij onze werkzaamheden op.

In de situatie waarin u het contractmanagement aan ons heeft uitbesteed werken wij met een ‘Service Overeenkomst’, waarin onze wederzijdse activiteiten en rechten en verplichtingen alsmede het overeengekomen verdienmodel staan beschreven. Belangrijk uitgangspunt van ons verdienmodel is het bieden van inzicht in onze activiteiten en de daar tegenover staande werkzaamheden.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Kröller Boom beschikt over een vergunning van de AFM en is ingeschreven in het AFM-register. We verrichten onze werkzaamheden volgens de geldende wet- en regelgeving alsmede binnen de kaders van het beleid zoals dat door de AFM van toepassing is verklaard.

Kröller Boom staat onder toezicht van de AFM en wordt jaarlijks gescreend op de kwaliteit van de dienstverlening en financiële continuïteit. Kröller Boom voert een beheerst beloningsbeleid richting medewerkers dat erop is gericht te voorkomen dat de beloning van medewerkers leidt of kan leiden tot een onzorgvuldige behandeling van uw belangen. Het beleid en de werkzaamheden van Kröller Boom zijn gericht op een optimale bediening van de belangen van haar relaties.

Enkele van onze klanten

Technology, Media and Telecom (TMT)

Dienstverlening en Staffing

Industrie

Private Equity

Cost, Control & Compliance bij internationale ondernemingen

Kröller Boom is in staat uw belangen onafhankelijk te behartigen op vrijwel elke plek in de wereld. Door middel van internationale samenwerking via unisonSteadfast adviseren wij u over lokale wet- en regelgeving en dragen zorg voor lokale verzekeringsbehoefte.