Human capital & corporate risk

Beloningsbeleid Kröller Boom

Het beleid van ons bedrijf is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers een vast salaris. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het functioneren van de medewerker bestaat de mogelijkheid om variabele beloning uit te keren. Deze variabele beloning is te allen tijde minder dan 20% van het vaste salaris. In boekjaar 2019 is er nog geen 5% aan variabele beloning uitgekeerd. De overige bepalingen van artikel 1:120 lid 2 Wft zijn niet op onze onderneming van toepassing.