Human capital & corporate risk
Cybercrime

Cybercrime

Cybercrime wordt door management als de op een na grootste bedreiging van de continuïteit gezien. Deze risico’s zijn daarom niet alleen een aangelegenheid voor de ICT-afdeling, maar een risico waar iedereen binnen een organisatie zich van bewust dient te zijn en de organisatie op aan dient te passen.

Indien bedrijfsinformatie of data van relaties op straat komt te liggen, brengt dit de bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar. Bestuurders worden in toenemende mate aansprakelijk gesteld voor het nalaten van maatregelen ter voorkoming of het het reduceren van de kans op cybercrime.

Aandachtpunten

 • De wetgeving is duidelijk: al u over privacygevoelige informatie beschikt, dient u dat te beschermen.
 • Andere verzekeringen kunnen bepaalde onderdelen dekken, maar vaak met lage sub-limieten. Daarnaast moet er vaak sprake zijn van een ‘fout’ of ‘handelen of nalaten’ binnen een verzekerde hoedanigheid.
 • Uit onderzoek blijkt dat ook MKB-bedrijven vaak slachtoffer zijn van cyber-aanvallen. De kosten voor professionals en eventueel verweer zijn relatief hoog.
 • Als verwerker van gegevens blijf je verantwoordelijk voor de bescherming ervan, ongeacht of dit is uitbesteed aan een (sub)bewerker. Kröller Boom kwantificeert, kwalificeert en beperkt de risico’s.

Aanpak

 • Kröller Boom kwantificeert, kwalificeert de risico’s.
 • Gedegen analyse van financiële impact
  (Corporate, Financial, ICT, Legal).
 • Concept-actieplan om risico’s te reduceren.
 • Directe aanbevelingen en verbeteringen inclusief de aanzet tot een incident-response-plan.
 • Samenwerking met specialisten

Wilt u meer weten over de impact van Cybercrime en de mogelijke risico’s voor uw bedrijf. Kröller Boom geeft een verhelderende presentatie en kan een Quickscan voor uw organisatie verzorgen. Neem contact op met:
Niek Post. Commercieel Directeur