Human capital & corporate risk

De M&A Insurance markt, een update

Als we terugblikken zien we over de afgelopen 5 jaar - jaar op jaar - een forse groei in het gebruik van Warranty & Indemnity (W&I) verzekeringen in de Nederlandse Mergers & Acquisitions (M&A) markt. De W&I verzekering wordt in een steeds bredere context ingezet, en niet alleen meer door private equity fondsen waar de eerste aanzet vandaan komt.

Het jaar 2020 is uiteraard een ander jaar geweest dan anders door Covid-19. Waarbij aan het begin van het jaar het aantal transacties nog snel opliep, ging vanaf maart 2020 tijdens de eerste corona golf de rem erop. Later in het jaar was er duidelijk weer een up-lift van verzekerde transacties te zien die zich ook in de tweede corona golf doorzette. Deze groei werd met name aangevoerd door het grote aantal deals in ICT gerelateerde sectoren.

De W&I verzekering heeft zich sterk geëvolueerd door de toenemende groei en concurrentie van het aantal verzekeraars en brokers. Deze trend kenmerkt zich door een verdere premieverlaging en uitbreidingen van de polisdekking, waarbij een aantal uitsluitingen uit het recente verleden omgebogen zijn naar extra uitbreidingen van de polis.

Aanvullend op bovenstaande W&I evaluatie zien we ook innovatieve ontwikkelingen op het vlak van specifieke verzekeringen die steeds vaker ingezet worden tijdens M&A transacties, namelijk de Tax Liability Insurance (TLI) en de Contingent Legal Risk Insurance (CLR).

Wat is de strekking van deze Tax Liability Insurance?

Er is een aanzienlijke toename van het aantal bedrijven dat zoekt naar fiscaal-specifieke verzekeringen tijdens een M&A transactie. Een breed scala aan ondernemingen, private equity fondsen, banken, beheerders en curatoren maken gebruik van een TLI, met name in de gevallen waar in het tax due diligence een specifiek fiscaal issue is geïdentificeerd, maar waarbij de partijen het niet eens kunnen worden over wie de aansprakelijkheid voor het potentiële risico moet dragen. De financiële exposure aan belasting dat on-risk is, is vaak groot in de context van andere, niet-fiscale verplichtingen van de doelgroep die geïdentificeerd zijn tijdens de tax due diligence. TLI wordt ook vaak ingezet bij zaken die voortvloeien uit pre- of postverkoop; zoals bij reorganisaties, herstructureringen, intragroep transacties en herfinanciering van groepsschulden. 

In tegenstelling tot de W&I verzekering die enkel dekking geeft voor zogenaamde ‘unknown issues’, wordt de TLI ingezet voor ‘known issues’ en dus gebruikt naast de W&I verzekering om een geïdentificeerde tax deal breaker vlot te trekken. Daarnaast geeft de TLI partijen ook meer zekerheid in een onzeker fiscaal klimaat met strenger toezicht van de belastingautoriteiten en toenemende complexiteit van wetgeving.

Een andere innovatieve trend is de ontwikkeling van de Contingent Legal Risk Insurance

Voorwaardelijke juridische risico’s kunnen zich voordoen, en zullen zich vaak voordoen in de context van M&A transacties. Tijdens een M&A transactie kan de CLRI worden gebruikt in combinatie met een W&I verzekering om de potentiële schade voortvloeiend uit een geïdentificeerd legal risico (dat is uitgesloten onder de W&I dekking) weg te nemen in de onderhandelingen. Echter, een CLRI kan ook worden gebruik bij juridische risico’s die zich voordoen buiten de context van een M&A transactie.

Voor een CLRI verzekering moet het risico gekwalificeerd worden door een juridische opinie van een gerenommeerd advocatenkantoor met expertise in het onderwerp. De juridische opinie moet het volgende uiteenzetten:

  1. Feitelijke achtergrond van het risico;
  2. Analyse van de toepasselijke wet- en/of regelgeving;
  3. Details omtrent het potentiële verlies dat kan worden geleden als het risico zich aandient;
  4. Duidelijke kwantificatie van het risico versus de waarschijnlijkheid dat het zich voor zal doen.

Deze trends laten zien dat ook in moeilijke economische tijden de innovatieve ontwikkelingen in de M&A verzekeringsmarkt zich voortzetten met een groeiende vraag naar nieuwe deal facilitators. 


Dit artikel is geplaatst door Niek Post. Manager M&A & Business Development