Human capital & corporate risk

Een strategisch casemanager is het halve werk!

Door bij te dragen aan het welzijn van uw medewerkers, ontstaat een opwaartse spiraal: niet alleen uw verzuimkosten nemen af, maar tegelijk neemt de productiviteit van uw medewerkers toe en zult u als goed werkgever bekend staan. Alle reden om u eens te verdiepen in deze materie en van goed advies te laten voorzien!

Volgens de determinatietheorie heeft een mens drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan autonomie, de behoefte aan sociale verbondenheid en de behoefte aan competentie. Wanneer voldaan wordt aan deze drie behoeften, heeft dit een positieve invloed op het welzijn van het individu. Het zal niet verrassend zijn dat in een werkomgeving waarin medewerkers deze drie basisbehoeften optimaal ervaren, medewerkers relatief gezien minder verzuimen en meer werkplezier beleven.

Het investeren in tevreden medewerkers is geen overbodige luxe en wij merken in de praktijk dat dit onderwerp steeds belangrijker wordt in het bedrijfsleven. Een werkomgeving creëren waarin ruimte en aandacht is voor medewerkers levert u als organisatie tal van voordelen op. Niet alleen groeien werkgeluk en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, maar ook ziet u hiervan de financiële voordelen terug binnen uw organisatie.

Onlangs heeft de NOS in de week van de werkstress gepubliceerd dat er in 2021 sprake was van 11 miljoen dagen waarop medewerkers in Nederland hebben verzuimd wegens werkstress. Volgens arbodiensten en werkgevers is werkdruk één van de grootste risico’s binnen bedrijven. De verzuimkosten  bedragen jaarlijks miljarden euro’s. Om burn-out klachten aan te pakken wordt bedrijven geadviseerd een aanspreekpunt in te stellen, meer passend werk te bieden en de autonomie van medewerkers te vergroten.

Daarnaast heeft Nationale-Nederlanden gisteren in een onderzoek laten zien dat het ziekteverzuimpercentage dit jaar naar verwachting voor het eerst in 20 jaar hoger zal zijn dan 5%. Ook blijkt uit dit onderzoek dat psychische klachten ten gevolge van werk één van de belangrijkste oorzaken voor lang ziekteverzuim vormen. Om uitval van op dit moment nog gezonde medewerkers te voorkomen, is het belangrijk dat werkgevers sterker gaan inzetten op preventieve maatregelen.

Voor de meeste HR-professionals is dit geen nieuws en men weet spijtig genoeg ook dat dit probleem zich in Nederland al jaren op deze manier ontwikkelt. Echter, in de praktijk is het voor organisaties veelal niet eenvoudig om juist dit probleem adequaat aan te pakken. Het vergt investering, zorgvuldigheid en expertise. Begeleiding tijdens ziekte is maatwerk, maar niet het enige onderdeel van een succesvolle aanpak. Verschillende onderwerpen rondom een individu welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in elkaars verlengde liggen, zorgen ervoor dat iemand op de juiste werkplek zit, niet uitvalt en met plezier naar het werk gaat! Een integrale aanpak zorgt voor sturing en grip op alle facetten van inzetbaarheid. Slimme organisaties snappen dit principe en zetten werkgeluk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers daarom hoog op hun prioriteitenlijst.

Complex? Nee, wat ons betreft niet. Vraagt u zich eens af:

  • Heeft u zicht op de risico’s op uitval van uw medewerkers?
  • Hoe actueel is uw RI&E?
  • Wat doet u aan preventie?
  • Hoe gaat u om met een ziekmelding?
  • Met welke partijen werkt u samen?
  • En tot slot, wat is uw visie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid?

Dit zijn allemaal vragen waarover Kröller Boom vanuit een brede expertise graag met u meedenkt, omdat wij ervaren dat hier steeds meer behoefte aan is.  Ons streven is om samen met werkgevers steeds meer in gesprek te gaan en passende maatwerk oplossingen bieden.

Onze consultants en casemanagers hebben ruime ervaring en kunnen u ondersteunen op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Zo kunnen wij u adviseren bij de overstap naar een andere arbodienst of over de (her)inrichting van uw verzuimbeleid. Tevens kunt u bij ons terecht wanneer u ondersteuning zoekt in de vorm van WIA-casemanagement of ziektewetcasemanagement. Ook bieden wij arbeidskundige dienstverlening, wanneer u (onderzoeks)vragen heeft over de passendheid van de eigen functie van medewerkers (bedongen arbeid) of een andere functie buiten de eigen organisatie (spoor 1 en spoor 2), of voor andere arbeidsdeskundige vragen. Denkt u hierbij aan een haalbaarheidsonderzoek, loonwaardebepaling, werkplekonderzoek of loopbaanoriëntatie.

Neem voor een adviesgesprek vrijblijvend contact op met onze consultants of casemanagers  wij staan u graag te woord!


Dit artikel is geplaatst door Arzu Kansu. Casemanager

Krachtig risicomanagement, gezonde arbeidsrelaties en substantiële kostenreducties

Lees verder