Human capital & corporate risk

Gezondheidsbeleid belangrijker dan ooit!

In onze vorige nieuwsbrief ‘Ziek, zwak, misselijk?’ hebben we u meegenomen in twee belangrijke sociale ontwikkelingen op de werkvloer: Hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt. De conclusie was en is dat het niet meer dan logisch is om het met elkaar te hebben over het behouden of vergroten van de inzetbaarheid van een medewerker. Niet alleen tijdens verzuim maar ook en vooral(!) tijdens werk; vanuit de intermenselijke relatie en vanuit goed werkgeverschap.

Als werkgever ben je niet verantwoordelijk voor het geluk van je medewerkers, maar wel voor hun welzijn en het creëren van de best mogelijke werkcondities in de breedste zin van het woord. Maar hoe doe je dat in een snel veranderende arbeidsmarkt waarin andere eisen worden gesteld aan werkgevers en medewerkers?

Mentale vermogen van medewerkers

De visie op werken en de werkomstandigheden is de afgelopen jaren in sneltreintempo veranderd. Veel vaste kaders zijn verschoven. Dit heeft ervoor gezorgd dat er andere eisen worden gesteld aan medewerkers. In onze kenniseconomie wordt er een groot beroep gedaan op het mentale vermogen van medewerkers. Daarmee zijn de werk gerelateerde gezondheidsrisico’s steeds verder aan het verschuiven van lichamelijke naar psychische klachten.

Belang van sociale en communicatieve vaardigheden medewerkers

Medewerkers hebben steeds meer vrijheid om tijd en plaats onafhankelijk te werken. Deze vrijheid in werken heeft absoluut voordelen. Er is echter ook een keerzijde. De toegenomen vrijheid zorgt er namelijk voor dat medewerkers steeds meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief (moeten) nemen op werk- en loopbaangebied. Dit kan ook voor onzekerheid zorgen en doet een nadrukkelijk beroep op de sociale en communicatieve vaardigheden van medewerkers. Assertiviteit, conflicthantering en samenwerking worden steeds belangrijker in de werkomgeving. Het (gedeeltelijk) wegvallen van extern toezicht en van de fysieke grenzen maakt het noodzakelijk dat medewerkers hun eigen grenzen bewaken.

Verzuimbeleid

Een continue dialoog op basis van positieve communicatie tussen werkgever en medewerkers is essentieel voor het optimaliseren van het welzijn van medewerkers en het faciliteren van de best mogelijke werkcondities. Een erg belangrijk aspect om dit te kunnen bereiken is om concreet invulling te geven aan het gezondheidsbeleid binnen je organisatie. Bij veel organisaties is er alleen sprake van een verzuimbeleid en niet van een gezondheidsbeleid. De focus van verzuimbeleid ligt op het verminderen van het verzuim. Meestal wordt dit meetbaar gemaakt door een verzuimcijfer of verzuimpercentage als Kritische Prestatie Indicator (KPI) vast te stellen. In de praktijk zien we ook dat het overgrote deel van het beschikbare budget wordt besteed aan het terugdringen van verzuim binnen de organisatie. Uiteraard is grip hebben op het verzuim binnen je organisatie een hygiëne factor om te kunnen starten met het introduceren en implementeren van een succesvol gezondheidsbeleid. Maar er valt daarnaast nog veel meer winst te behalen…

Van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid

De échte bedoeling van gezondheidsbeleid is de inzetbaarheid van alle medewerkers zo optimaal mogelijk te houden. Meer gezondheid, meer fitheid en daardoor meer energie en een betere productiviteit. Dit vraagt van werkgevers een omgeving te creëren waarbinnen medewerkers het vertrouwen voelen en de voorwaarden en mogelijkheden hebben om hun welzijn en functioneren te kunnen vergroten vanuit een bottom-up benadering. Op deze wijze ontstaat er een doorlopend gesprek over ‘Wat heb jij als medewerker nodig en wat kunnen wij als organisatie doen om te faciliteren en te motiveren?’. Hierdoor creëer je een opwaartse spiraal waarbij open communicatie en samenwerking centraal staan. En dat is in het belang van werkgever en medewerker!

Succesfactoren

Om een succesvol gezondheidsbeleid te introduceren en implementeren zijn de volgende factoren van essentieel belang:

  • Steun en ambassadeurschap directie
  • Modern leiderschap
  • Ontwikkelcultuur
  • Bottom-up werken
  • Vertrouwen tussen organisatie en medewerkers
  • Open communicatie
  • Inspiratievolle omgeving
  • Verder versterken talenten en krachten
  • Continu proces
  • Voldoende kennis binnen je organisatie over een gezondheidsbeleid.

Weten wat voor uw organisatie het beste is?

Onze specialisten helpen u graag in het complexe speelveld van strategisch HR-management, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid. Mocht u meer willen weten over uw specifieke situatie of advies nodig hebben bij het introduceren en implementeren van een succesvol gezondheidsbeleid, neem dan contact op met onze specialisten.


Dit artikel is geplaatst door René van Uitert. Consultant Corporate Wellness