Human capital & corporate risk

Oei werkgever, u heeft een loonsanctie gekregen!

Wellicht heeft u er, net als vele andere ondernemers, al eens mee te maken gekregen, de loonsanctie. Wanneer het UWV de re-integratie inspanningen van de werkgever en de medewerker gedurende 104 weken als niet voldoende beoordeelt, kan het UWV de werkgever verplichten om het loon van de (ex)-medewerker nog maximaal een jaar extra door te betalen. Een flink financieel risico. Maar dat is nog niet alles, want wanneer de re-integratie inspanningen niet afdoende zijn, kan ook de WIA-aanvraag van de medewerker worden afgewezen.

Het is belangrijk om te weten dat er twee soorten sancties kunnen worden opgelegd. Allereerst is er de administratieve loonsanctie, die wordt opgelegd voor het niet tijdig en/of correct indienen van aanvragen. Het gaat dan om de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Ten tweede is er de inhoudelijke loonsanctie, die wordt opgelegd bij onvoldoende inspanningen voor de re-integratie. Zorg dat uw processen goed op orde zijn om deze sancties te voorkomen! Hier zijn enkele tips om u op weg te helpen.

Tips voor het voorkomen van een administratieve loonsanctie:

  • Zorg voor een nauwkeurige administratie: Het is essentieel om alle benodigde documenten en formulieren tijdig en correct in te vullen en op te slaan. Houd ook een gedetailleerd overzicht bij van alle acties en stappen die genomen zijn in het kader van de WvP.
  • Communiceer effectief: Zorg voor goede en tijdige communicatie met de medewerker, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Geef duidelijkheid over de voortgang van het re-integratietraject en eventuele knelpunten en bespreek samen mogelijke oplossingen.
  • Maak gebruik van expertise: Schakel tijdig deskundige ondersteuning in, zoals een arbeidsdeskundige, een re-integratiecoach of een juridisch adviseur. Deze professionals kunnen advies geven en ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen in het kader van de WvP.

Tips voor het voorkomen van een inhoudelijke loonsanctie:

  • Stel een realistisch plan van aanpak op: Werk samen met de medewerker, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige aan een haalbaar plan voor de re-integratie. Houd rekening met de belastbaarheid en mogelijkheden van de medewerker, evenals met beschikbare passende arbeid.
  • Bied passende arbeid aan: Zorg voor passende arbeid voor de medewerker, zowel binnen als buiten de organisatie. Indien er geen passende arbeid beschikbaar is binnen de eigen organisatie, zoek dan naar mogelijkheden bij andere werkgevers.
  • Monitor de voortgang van het re-integratietraject: Houd nauwlettend de voortgang van het re-integratieproces in de gaten en stuur indien nodig bij. Bespreek regelmatig de voortgang met de medewerker, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige, en evalueer of het re-integratieplan nog steeds passend is. Indien nodig, pas het plan aan.

Het kan voorkomen dat ondanks alle inspanningen die u als werkgever heeft verricht om een poortwachter bestendig re-integratieverslag (RIV) aan te leveren, u toch een loonsanctie opgelegd krijgt. Dit kan mogelijk het gevolg zijn van situaties waar u als werkgever geen invloed op heeft, zoals een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. Ervaring leert dat werkgevers soms onverwachts geconfronteerd kunnen worden met een verzekeringsarts die het niet eens is met de bedrijfsarts. Dit kan een zeer frustrerende situatie zijn, vooral omdat u als werkgever geen invloed hebt op dit verschil van inzicht.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om de opgelegde sanctie terug te trekken of te verminderen. Dit doet u door het indienen van een herzieningsverzoek of bekortingsverzoek. Met deskundig advies van een casemanager of arbeidsdeskundige vergroot u uw kansen op succes!

Zoekt u hulp bij het inrichten van uw processen of wenst u deskundig advies over verzuim en re-integratie, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons! Door u te abonneren op onze nieuwsbrief blijft u bovendien op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit vakgebied. In onze volgende editie zullen we specifiek ingaan op de ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Indien u een onnauwkeurigheid of fout opmerkt in onze nieuwsbrief, verzoeken wij u vriendelijk om dit aan ons te melden. We waarderen uw feedback en nemen uw opmerkingen mee om onze nieuwsbrief verder te verbeteren.


Dit artikel is geplaatst door Ike Sarlemijn. Consultant Corporate Wellness