Human capital & corporate risk

Verduurzaming, zonnepanelen en verzekerbaar blijven

Bent u voornemens uw bedrijfspanden te verduurzamen door zonnepanelen (zonnestroominstallaties) te plaatsen? Onderzoek dan samen met ons wat de voorwaarden zijn om na plaatsing van de panelen verzekerbaar te blijven. Door verduurzaming wijzigt niet alleen het aanbod van verzekeringsoplossingen, ook de condities en voorwaarden veranderen mee.

Verzekeringszaken om rekening mee te houden

De verzekeringsmarkt is de laatste jaren verhard. Risico’s van zonnepanelen waren lange tijd nog onvoldoende duidelijk en de schades nemen in zowel omvang als aantal toe. Een andere wijziging is de mogelijke opname van de zonnepanelenclausule. De meeste polissen zijn vanaf 1 oktober 2020 voorzien van de zonnepanelenclausule.

Met de zonnepanelenclausule is de zonnestroominstallatie op een brandverzekering verzekerd tegen schade als gevolg van brand, ontploffing, bliksem, lucht- en ruimtevaartuigen en storm. Uitgesloten van dekking zijn foutieve installatie, constructiefouten en stroomverlies. De clausule bepaalt ook dat er moet worden voldaan aan een aantal specifieke voorwaarden (garanties) om het risico op schade zoveel mogelijk te voorkomen. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden dan is een verhoogd eigen risico van toepassing bij schade.

Inspecties en onderzoeken

Diverse organisaties, waaronder het RIVM en TNO, doen onder andere onderzoek naar de brandveiligheid en verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken. Een brandtestprogramma is hier onderdeel van. Ook is er in 2020,  op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland) een inspectiemethodiek ontwikkeld, de Scios Scope 12. Deze inspectie is als scope 12 toegevoegd aan de Deelregeling Elektrisch Materieel en dient op ieder bedrijfsmatig pand te worden uitgevoerd. Tevens is de inspectie van toepassing op alle soorten opstellingen: op dak, in-dak, op velden en op water. Maar ook particulier kunt u deze inspectie aanvragen, zodat u zeker bent dat de zonnepaneleninstallatie op de juiste wijze is uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2023 is de Scios Scope 12 keuring verplicht.

Plan van aanpak

Ons advies is om op voorhand een plan van aanpak te maken, rekening houdend met de verzekerbaarheid van uw bedrijfspanden. Informeer vooraf bij ons naar de (on)mogelijkheden zodat wij u van advies kunnen voorzien. Stappen die wij nemen zijn bijvoorbeeld overleg met  verzekeraar(s) of dit risico verzekerbaar is of blijft. Het begint met het laten uitvoeren van een daklastberekening door een constructeur. Mogelijk is het dak niet bestand tegen de extra belasting met alle gevolgen van dien. Ook het type dakisolatie kan een belangrijke rol spelen. De meeste verzekeraars accepteren geen panden met zonnepanelen op daken met brandbare isolatie. En uiteraard moet de installatie worden uitgevoerd door een erkend en gecertificeerd installateur.

Wat betekent dit voor u?

Er zijn verschillende verzekeringsoplossingen mogelijk, zoals verzekeren op de bestaande brandverzekering of op een separate polis. Heeft u nu een verzekeringsoplossing met de zonnepanelenclausule? Dan is per 1 januari 2023 een constructieberekening van het dak verplicht. Voor zonnestroominstallaties die zijn geplaatst vóór 2021 kon niet worden verwacht dat alle verzekerden op tijd zouden voldoen aan de verplichte constructieberekening. Hiervoor is een overgangsregeling ingesteld tot 1 januari 2023 en kan in geval van schade geen beroep worden gedaan op lid 2c van de zonnepanelenclausule.

Afhankelijk van uw situatie, wensen, behoeften en huidige verzekeringsoplossingen voorzien wij u graag van passend advies.

Als u overweegt om een zonnepaneleninstallatie te plaatsen, bestaande installatie te wijzigen, te vervangen, of uit te breiden naar een installatie die een vermogen kent van 5kVA of meer, dient dit voornemen te worden voorgelegd aan verzekeraar(s). Met de plaatsing van de zonnepaneleninstallatie wordt pas aangevangen na akkoord van de verzekeraar(s).


Dit artikel is geplaatst door Jacqueline Bolijn. Manager Corporate Risk

Krachtig risicomanagement, gezonde arbeidsrelaties en substantiële kostenreducties

Lees verder