Human capital & corporate risk

Ziek, zwak, misselijk?

Het is kommer en kwel in verzuimland en we zijn nog niet verlost van het huidige griepseizoen! Het verzuim in Nederland is torenhoog en stijgt inmiddels al voor het zevende jaar op rij. Na zeven magere jaren volgen zeven vette jaren, luidt het gezegde… Maar daar lijkt het voorlopig helaas niet op.

In de meest recente maandelijkse Bedrijvenmonitor van Interpolis (uitgevoerd door Ipsos onder 500 bedrijven), lezen we dat het ziekteverzuim alsmaar blijft stijgen en dat ondernemers zich grote zorgen maken.

Het frappante is bovendien dat de verklaring niet lijkt te liggen in een hoger verzuim ten gevolge van griep- dan wel Covid-besmettingen. Want hoewel mensen minder vaak, minder lang en minder ernstig ziek zijn van Corona laten cijfers zien dat het verzuim in Nederland beduidend hoger is dan in de jaren die vooraf gingen aan Corona.

Wat is er aan de hand?

Als de mate van ziekmelden structureel hoger ligt dan de afgelopen jaren en de voor de hand liggende oorzaak van de pandemie minder van invloed blijkt dan gedacht, moeten we ons afvragen of er een andere algemene oorzaak is. Is er wellicht eerder, vaker of sneller aanleiding voor medewerkers om zich ziek te melden dan vroeger? Speelt het afschaffen van het thuiswerkadvies een rol?

Twee sociale ontwikkelingen lijken elkaar hier te raken: (hoog) ziekteverzuim en een hoge werkdruk door krapte op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen tezamen creëren een vicieuze cirkel. De afwezigheid van collega’s leidt namelijk tot extra druk op de werkvloer, wat weer kan resulteren in nieuwe ziekmeldingen.

Helemaal zeker weten doen we dat natuurlijk niet, tot we op casusniveau spitten naar verzuimoorzaken. Dit is alleen niet zo eenvoudig in verband met de geldende privacy-wetgeving. Maar wat we wel weten, is dat het de hoogste tijd is om actief te zoeken naar handvatten en haakjes waarmee werkgevers grip op het ziekmeldgedrag van de medewerkers kunnen krijgen en vergroten.

U leest het goed: op het ziekmeldgedrag.

Ken uw pappenheimers!

De kernvraag bij elke verzuimmelding is of de oorzaak daadwerkelijk ziekte is Of wordt de verzuimmelding (mede) veroorzaakt door zaken waarvoor u samen met elkaar een oplossing kunt bedenken, de ziekmelding kunt voorkomen en tegelijk het werkplezier kunt vergroten? Mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld een dag thuiswerken in plaats van op de werkplek, langere pauzes of flexibelere werktijden.

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, vraag dan wat hij of zij verwacht van het eigen verzuim en waarmee u de medewerker kunt helpen om het werken (weer) mogelijk te maken. Probeer er in uw contact met de medewerker de vinger op te leggen waar de oorzaak ligt en of deze binnen uw invloed ligt.

Eigenlijk is het niet meer dan logisch om het met elkaar te hebben over het behouden of vergroten van de inzetbaarheid van een medewerker. Niet alleen tijdens verzuim maar ook en vooral(!) tijdens werk. Vanuit de intermenselijke relatie, vanuit goed werkgeverschap en niet te vergeten vanuit de bestaande arbeidsovereenkomst -Daar vloeien immers de verplichtingen tot arbeid enerzijds en betaling anderzijds, uit voort-.

Over het aandeel van een medische aandoening als oorzaak van uitval is de bedrijfsarts uiteindelijk de enige die een uitspraak mag doen. Maar over vraagstukken zoals of de medewerker op zijn plek zit, energie krijgt van zijn werk, werkgeluk ervaart en voldoende balans en perspectief heeft, kunt u ‘gewoon’ met elkaar in gesprek.

Integrale aanpak

In onze post van december 2022 stonden wij al uitgebreid stil bij de inzet van een strategisch casemanager als een oplossingsrichting om grip te krijgen op verzuim.

Goed casemanagement laat verzuim niet langer duren dan nodig, voorkomt sancties en vermindert instroom in een uitkering en hiermee verlaagt u uw kosten aanzienlijk. Casemanagement helpt vooral bij de ontstane cases. Echter, als op andere plekken binnen het personeelsbeleid geen adequate visie en aanpak bestaan voor de inzetbaarheid van medewerkers, is het -ook met voldoende casemanagers-, dweilen met de kraan open.

Het onderwerp inzetbaarheid is niet beperkt tot de populatie die al is uitgevallen. Inzetbaarheid is juist ook van belang voor degenen die (nog) werken. De mate van inzetbaarheid is van invloed op alle facetten van uw organisatie: van uw personeelskosten en wervingsissues tot uw imago en omzetcijfers.

Een heldere visie, integraal beleid én een aanpak van het thema inzetbaarheid voor alle medewerkers zorgen voor de juiste sturing, grip en zichtbare resultaten. Slimme organisaties snappen dit principe en investeren hierin.

Maak werk van inzetbaarheid!

Heeft u als werkgever weleens deze vragen in uw achterhoofd:

  • Ken ik mijn verzuim cijfers?
  • Weet ik wat het verzuim de onderneming jaarlijks kost?
  • Weet ik wat er speelt?
  • Wat is mijn visie op verzuim en de aanpak ervan?
  • Weet ik de risico’s op uitval van mijn medewerkers en wat doe ik eigenlijk aan preventie?
  • Hoe ga ik om met een ziekmelding?
  • Hoe tevreden zijn mijn medewerkers?
  • Wat doe ik om mijn medewerkers te stimuleren?
  • Welke partijen helpen mij om de inzetbaarheid van mijn personeel op peil te krijgen/houden?
  • En tot slot, heb ik een visie op (duurzame) inzetbaarheid?

Zijn de antwoorden hierop nog onvoldoende duidelijk? Of weet u niet hoe u ze met elkaar moet verbinden? Heeft u misschien behoefte aan advies hoe u uw visie verwerkt in het managen van uw organisatie?

Dit zijn onderwerpen waarover Kröller Boom vanuit een brede expertise graag met u meedenkt. Wij merken dat hier steeds meer behoefte aan is. Wij hebben ruime ervaring en kunnen u ondersteunen op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren bij vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid, de (her)inrichting van uw verzuimbeleid of de zoektocht naar een arbodienst die bij u past.

Neem voor een adviesgesprek vrijblijvend contact op met ons team Corporate Wellness. Onze consultants, casemanagers en arbeidsdeskundige staan u graag te woord!


Dit artikel is geplaatst door Ike Sarlemijn. Consultant Corporate Wellness